Теорія:

Для всіх тварин властивий гетеротрофний тип живлення (споживання готових органічних речовин).
 
способи живлення тварин.png
 
Проте різні тварини використовують різні джерела поживних речовин.
  • рослиноїдні (фітофаги) — споживають зелені частини рослин, плоди, кору дерев, корені рослин і мають для цього відповідні пристосування (наприклад, гризучий ротовий апарат у зеленого коника, гострі різці у зайців і бобрів). До рослиноїдних належать різні види кліщів, комах, молюсків, риб, рептилій, ссавців (гризуни, зайцеподібні, копитні тварини).
  • Хижаки полюють і мають для цього гострі зуби, міцні кігті, або ж смертельну отруту, якими убивають здобич. До хижаків належить більшість кишковопорожнинних, головоногих молюсків, багато ракоподібних, павукоподібних, риб, амфібій, рептилій. Є хижаки серед кільчастих червів, комах, черевоногих молюсків, птахів і ссавців.
  • Тварини — паразити отримують усі необхідні речовини з організму хазяїна (наприклад, воші й блохи мають ротовий апарат колюче-сисного типу). Відомі різні види червів, які паразитують у тілі людини і різних тварин. Вони виснажують організм хазяїна, виділяють шкідливі для нього речовини і травмують органи, у яких перебувають. Є й такі паразити, які оселяються на тілі хазяїна, або перебувають на тілі хазяїна лише під час живлення (кліщі, комарі).
  • Тварини — сапротрофи споживають мертву органіку. Рештками рослин живляться дощові черв'яки, переробляючи відмерлі частини рослин, ці тварини відіграють важливу роль у процесах ґрунтоутворення. Копрофаги — споживачі екскрементів тварин (наприклад, скарабей священний). Некрофаги — споживачі трупів тварин (наприклад, жуки -гробарики).
  • Тварини — фільтратори, які живуть у водоймах, відокремлюють їжу з потоку води (наприклад, ланцетник, двостулкові молюски).
  • Серед тварин є багато всеїдних, які живляться різноманітною їжею.
Джерела:
Біологія : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, В.В. Серебряков, Н.Ю. Матяш, В.А. Горобчишин. — Київ : Генеза, 2015. - с. 117 — 118.
Джерела:
Біологія. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Костіков І., Волгін С., Додь В., Сиволоб А., Довгаль І., Скрипник Н., Ягенська Г., Толстанова Г., Ходосовцев О. - Київ: Освіта, 2015. с. 130 — 132.