Складність:
00:30:00

Список завдань:

13Б.
1. Зображення риб, які мають плавальний міхур 1Б.
2. Внутнішня будова кісткових риб 1Б.
3. Відповідність назв і розташування плавців кісткових риб 5Б.
4. Оціни правильність тверджень про органи чуття риб 2Б.
5. Морфологічні відмінності між класами риб 2Б.
6. Назва системи органів кісткових риб за характеристикою 2Б.