Теорія:

Для того, щоб зорієнтуватись у великому різноманітті тварин, їх потрібно класифікувати, тобто розмістити у певному порядку, за якимись спільними ознаками.
Усі об'єкти мають поділятися на групи, які підпорядковані одна одній, тобто мають різні ранги.
Наука, яка визначає правила і принципи побудови системи називається систематикою.
Першу ієрархічну систему живих організмів запропонував видатний швецький вчений Карл Лінней (\(1707\) — \(1778\)). Подібність будови організмів стала основою цієї системи. За основну одиницю даної системи К. Лінней прийняв вид.
Вид — це сукупність особин живих організмів, подібних між собою будовою, способом життя, які мешкають на певній території, здатні схрещуватися між собою і давати плідне потомство.
 
Види тварин об'єднуються в роди.
Роди об'єднані в родини.
Родини об'єднані у ряди.
Близькі між собою ряди об'єднуються у класи.
Класи об'єднуються у типи.
Класифікація тварин і рослин має певні відмінності:
 
\(Тварини\)\(Рослини\)
ТипВідділ
КласКлас
РядПорядок
РодинаРодина
РідРід
ВидВид
  
Царство тварин має два Підцарства:
  • Підцарство Одноклітинні (або Найпростіші);
  • Підцарство Багатоклітинні.
Схема класифікації тварин:
  
Класифікація_схема.jpg
 
Карл Лінней запропонував давати видам подвійні назви.
Наукова назва кожного виду складається з двох слів латинською мовою. Першою з великої літери наводиться родова назва, а потім з маленької — видова.
Такий спосіб створення видових назв називається бінарна номенклатура.
 
Наприклад: Ведмідь бурий (Ursus arctos), Ведмідь білий (Ursus maritimus). В обох тварин родова назва — Ведмідь (Ursus), проте тварини належать до різних видів — бурий (arctos) і білий — (maritimus).
 
ведмідь бурий.jpg
Ведмідь бурий (Ursus arctos )
 
ведмідь білий.jpg
Ведмідь білий (Ursus maritimus)