Теорія:

Біорізноманіття — це розмаїття організмів, видів та їхніх угрупувань.
Поняття біорізноманіття застосовується з \(1988\) р., коли відомий американський біолог Едвард Осборн Відсон видав книжку «Біорізноманіття». Вивченням закономірностей формування та еволюції біорізноманіття займається диверсикологія.
 
Основними типами біорізноманіття є:
 • генетичне (різноманітність генів усіх організмів);
 • видове (різноманітність видів клітинних організмів);
 • екосистемне (різноманітність біотипів і біоценозів у різних ділянках Землі).
Всі типи біорізноманіття пов'язані між собою.
 
Основними чинниками, які загрожують біорізноманіттю є:
 • скорочення ареалів існування через діяльність людини;
 • надмірна експлуатація біоресурсів (наприклад, рибальство знищило до \(80\) % рибної біомаси);
 • забруднення середовища (наприклад, тисячі морських птахів і черепах щорічно гинуть через дрібне пластмасове сміття);
 • вторгнення чужорідних видів (наприклад, азійський короп у водоймах Європи).
Живі організми та їхні угрупування забезпечують:
 • стійкість та розвиток біосфери;
 • біологічний колообіг речовин і потік енергії;
 • регуляцію кліматичних процесів на Землі;
 • потреби людини в біоресурсах (їжі, сировині, ліках), тощо.
Гентичне, видове та екосистемне біорізноманіття є основою життя на Землі.
Джерела:
Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017. – с. 212 - 213.