Теорія:

Біосистематика — наука про різноманітність організмів.
Першу ієрархічну систему живих організмів запропонував видатний швецький вчений Карл Лінней (\(1707\) — \(1778\)). Подібність будови організмів стала основою цієї системи. За основну одиницю даної системи К. Лінней прийняв вид.
Вид — це сукупність особин живих організмів, подібних між собою будовою, способом життя, які мешкають на певній території, здатні схрещуватися між собою і давати плідне потомство.
Загальними принципами біосистематики, що упорядковують й організовують дослідження видового різноманіття є:
 • для визначення місця виду в системі органічного світу використовуються систематичні (таксономічні) категорії: домен, царство, тип (відділ), клас, ряд (порядок), родина, рід і вид.
  \(Тварини\)\(Рослини\)
  ТипВідділ
  КласКлас
  РядПорядок
  РодинаРодина
  РідРід
  ВидВид
 • Основною і найменшою одиницею класифікації є вид, а найбільшою є домен — категорія, що включає декілька царств.
 • Кожен вид потрібно обов'язково класифікувати — визначити ступінь його подібності й відмінності від інших, порівнявши з ними.
 • На основі окремих ознак подібності ґрунтується побудова штучних (формальних) систем (систем організмів, у класифікації яких не враховується історична спорівненість різних таксонів).
 • Природні (філогенетичні) системи — це системи організмів, у яких класифікація видів ґрунтується на їх ступені подібності та відображає філогенетичну спорідненість між систематичними групами.
 • Для класифікації живих організмів використовується подвійна (бінарна) номенклатура, яку запровадив ще Карл Лінней. Бінарна номенклатура — подвійна назва видів, перше слово якої вказує на родову приналежність істот, а друге — на видову.
Джерела:
Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017. – с. 213 - 214.