Теорія:

Живим організмам властиве прагнення до розмноження в геометричній прогресії.
Приклад:
потомство від однієї сем'янки кульбаби на другий рік склало б \(100\) особин, на п'ятий — 107. За десять років потомство одної кульбаби покрило б усю поверхню планети суцільним килимом.

Цей приклад показує, що особин з'являється на світ набагато більше, ніж може існувати на певній території. Перенаселення не відбувається, оскільки більшість організмів, що з'явилися на світ, гине з різних причин.
 
Особи в природі існують не ізольовано, а у певних біогеоценозах. Успіх їх існування залежить від взаємин з іншими особинами, що складаються на фоні дії абіотичних факторів.
 
Інтенсивне розмноження призводить до двох важливих наслідків:
  • зростає ймовірність появи нових спадкових відхилень (мутацій);
  • виникає боротьба за існування.
Ч. Дарвін вказував, що невідповідність між можливістю видів до безмежного розмноження і обмеженістю ресурсів — головна причина боротьби за існування.
Боротьба за існування — складні і різноманітні взаємини особин всередині виду, між видами і з несприятливими умовами неживої природи.
Відповідно до теорії Дарвіна, боротьба за існування є конкуренцію за корм і місце проживання в умовах перенаселення.
Зверни увагу!
За сучасними уявленнями (згідно синтетичної теорії еволюції — СТЕ) елементами боротьби за існування можуть бути будь-які взаємини — як конкурентні, так і взаємовигідні.
Результатом боротьби за існування є виживання і розмноження одних особин і загибель інших.