Теорія:

Дарвін виділяв три форми боротьби за існування: внутрішньовидову, міжвидову і боротьбу з несприятливими умовами середовища.
Внутрішньовидова боротьба — взаємини між особинами одного виду.
  Приклад:
 • боротьба за територію;
 • змагання за здобич;
 • внутрішньовидовий канібалізм;
 • боротьба за верховенство у зграї.
конкуренція за самку.jpg
Конкуренція самців за самку
 
конкуренція_рослин.jpg 
Конкуренція рослин за світло, воду і мінеральне живлення
 
Внутрішньовидова боротьба є найжорстокішим видом боротьби, оскільки особини конкурують між собою за однакові умови існування, однакові джерела харчування, однакові умови розмноження. Результатом цієї боротьби є переважне право на розмноження більш пристосованих особин і загибель менш пристосованих.
Міжвидова боротьба — взаємини між особинами різних видів.
  Приклад:
 • витіснення одного виду іншим;
 • конкуренція між рослинами в лісі за світло;
 • паразитизм;
 • хижацтво.
хижак_жертва.jpg
Відносини «хижак — жертва»
 
Цей тип взаємин може припускати використання одним видом іншого. Такі взаємовідносини будуються за типом «хижак — жертва», «травоїдна тварина — рослина», «господар — паразит». Проте, боротьба за існування може являти собою і взаємовигідні відносини між особинами різних видів. Так, наприклад, ссавці і птахи розносять насіння і плоди, а комахи переносять пилок квіткових рослин. У результаті боротьба сприяє еволюції двох видів, обумовлює виникнення взаємних пристосувань.
Боротьба з несприятливими умовами неживої природи — виживання найбільш пристосованих особин, популяцій і видів у мінливих умова неживої природи.
Спостерігається у тих випадках, коли зовнішні умови середовища погіршуються (добові та сезонні коливання температури і вологості), а також усюди, де особини виявляються в умовах надлишкового тепла або холоду, сухості або вологості.
  Приклад:
 • сезонна зміна хутра (линька) у ссавців;
 • літня і зимова сплячка у тварин;
 • сезонні перельоти птахів;
 • пристосування до збереження вологи у рослин пустель.
посуха.jpg
Посуха
 
дерево.jpg
Дерево в екстремальних умовах
 
Боротьба з абіотичними факторів відбувається постійно, оскільки не буває в природі абсолютно стабільних умов. Умови середовища постійно змінюються, і організм змушений або пристосовуватися до них, або загинути.
 
У синтетичній теорії еволюції виділяють пряму і непряму боротьбу за існування.
Пряма боротьба — будь-які взаємовідносини, при яких між особинами одного або різних видів спостерігається фізичний контакт.
 • суперництво між самцями за самку;
 • взаємовідносини між хижаком і жертвою;
 • взаємини між бульбочковими бактеріями і бобовими рослинами;
 • вигодовування дитинчат молоком.
Пряма боротьба може бути внутрішньовидовою і міжвидовою.
 
пінгвіни.jpg
Ясла пінгвінів
 
хижацтво.jpg
Хижацтво
 
Під час прямої міжвидової боротьби відбувається вдосконалення пристосувань особин обох видів (наприклад, хижака і жертви, паразита і господаря).
Непряма боротьба — будь-які взаємини між особинами різних популяцій без безпосереднього контакту один з одним.
  Приклад:
 • конкуренція за світло, воду і мінеральні речовини між молодими соснами в густих посадках;
 • взаємини між світлолюбними і тіньовитривалими рослинами.
 світло.jpg
Нестача світла в нижніх ярусах лісу