Теорія:

Еволюційне вчення — розділ біології, який вивчає загальні закономірності і рушійні сили історичного розвитку органічного світу.
Термін «еволюція» ввів у \(1762\) році Шарль Бонні.
Біологічна еволюція — необоротній спрямований розвиток живих організмів та їх спільнот, що приводить до вищого ступеня їх розвитку.
Етапи розвитку уявлень про еволюцію живих організмів
ЕтапВченіВнесок у розвиток еволюційних уявлень
Зародження
еволюційних поглядів
Стародавні філософиВисловлювали ідеї природного розвитку живої природи
Метафізичний
  Карл Лінней
 (\(1707\) — \(1778\) рр.)
1. Описав понад \(10000\) біологічних видів.
2. Ввів бінарну номенклатуру живих організмів.
3. Запропонував першу класифікацію живої природи, засновану на порівнянні окремих ознак.
 
Помилки:
 1. Вважав види незмінними, створеними Творцем.
 2. Класифікація виявилася штучною, оскільки дослідник брав до уваги одну або дві ознаки.
 3. Не враховував спорідненість організмів.
 
 До кінця життя визнав можливість зміни видів.
Перше еволюційне вченняЖан Батіст Ламарк (\(1744\) — \(1829\) рр.) 1. Створив перше еволюційне вчення.
 2. Розумів еволюцію як процес поступового ускладнення організації від нижчих організмів до вищих. Ввів поняття градації — поступового розвитку від простого до складного.
 3. Вважав, що види є у постійному русі — поступово змінюються і перетворюються на інші види. Існують лише перехідні форми.
 4. Показав пристосувальний характер змін.
 5. Вперше розділив тварин на дві великі групи: безхребетних і хребетних.
 
Помилки:
 1. Невірно пояснював причини і рушійні сили еволюції. Стверджував, що до змін призводить
внутрішнє прагнення організмів до вдосконалення і здатність організмів доцільно реагувати на зміну умов.
 2. Вважав, що ознаки можуть змінюватися в результаті «вправ і відпочинку» органів.
 3. Стверджував, що корисні ознаки обов'язково передаються нащадкам.
 4. Заперечував реальність існування видів
Теорія природного відборуЧарльз Дарвін
(\(1809\) — \(1882\) рр.)
Створив вчення про природний добір.
Теорія еволюції — система узагальнених знань, що пояснює механізми змін живих організмів, їхніх угруповань та причини утворення біорізноманіття на Землі у процесі еволюції.
Перші цілісні теорії еволюції висунули на початку \(XIX\) ст. Еразм Дарвін та Жан Батист Ламарк. Великий вплив на формування еволюційної біології як самостійної галузі науки мала теорія еволюції Чарльза Дарвіна. Усередині \(XX\) ст. формується синтетична теорія, окрім якої розвивалися альтернативні теорії еволюції.
Джерела:

Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017. – с. 186.