Теорія:

Суспільно-економічні передумови
Суспільно-економічні передумови виникнення еволюційної теорії Дарвіна пов'язані з бурхливим розвитком капіталізму в Англії, який привів до зростання міст і розвитку сільського господарства.
 
Виникла необхідність поліпшення існуючих сортів рослин і порід тварин, що призвело до розвитку селекції. Були створені нові породи тварин і сорти рослин. Ставало очевидним, що живі організми можуть змінюватися і пристосовуватися до умов.
 
На створення теорії Ч. Дарвіна вплинули також економічні вчення А. Сміта і Т. Мальтуса, які висували ідеї вільної конкуренції, перенаселення, природної загибелі невдалих конкурентів.
Природничо-наукові передумови
Природничо - науковими передумовами виникнення еволюційного вчення Дарвіна є:
  • розвиток астрономії та геології;
  • успіхи систематики рослин і тварин;
  • розвиток біогеографії та палеонтології;
  • розвиток порівняльної анатомії та ембріології;
  • створення клітинної теорії;
  • еволюційне вчення Ламарка.
Накопичувалися факти, не сумісні з уявленнями про незмінність природи. Так, німецький філософ І. Кант дійшов висновку, що Земля і вся Сонячна система не існували вічно, вони виникли і постійно змінюються.
 
Англійський учений Ч. Лайель стверджував, що поверхня Землі постійно змінюється під впливом клімату та інших факторів.
 
Хіміки знайшли докази єдності живої і неживої природи.
 
З'явилися і стали бурхливо розвиватися порівняльна анатомія, ембріологія, біогеографія, палеонтологія. Накопичився фактичний матеріал про різноманіття живих організмів, викопних форм, схожості будови і етапів розвитку зародків вимагав осмислення і пояснення. 
Навколосвітня подорож на кораблі «Бігль»
За час експедиції Дарвін побував в Африці, Південній Америці та Австралії. Він зібрав багато матеріалу, робота над яким і привела до створення теорії природного відбору.
 
Навколосвітня_подорож_Дарвіна.png
 
Джерела:
Зображення:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Voyage_of_the_Beagle-key.svg