Теорія:

Різні види займають у харчовому ланцюгу різне положення, створюючи трофічну структуру угруповань. Послідовно харчуючись один одним, живі організми утворюють ланки ланцюга харчування, які називаються трофічними рівнями.
Трофічний рівень — сукупність організмів, які отримують перетворену в їжу енергію Сонця через однакове число посередників харчового ланцюга.
 
трофічні рівні.png
 
У пасовищних ланцюгах харчування виділяють наступні трофічні рівні:
 
1-й трофічний рівень утворюють продуценти — виробники біологічної речовини — автотрофи.
Автотрофи здатні фіксувати світлову енергію і використовувати в харчуванні прості неорганічні речовини.
Як правило, продуцентами є зелені рослини. Автотрофи є найважливішою частиною будь-якого угрупування, оскільки практично всі інші організми прямо чи опосередковано залежать від постачання речовиною і енергією, що запасалася рослинами.
На суші автотрофи — це зазвичай рослини з корінням, у водоймах продуцентами є мікроскопічні водорості, які мешкають у товщі води (фітопланктон).
Переважна більшість інших організмів належить до гетеротрофів, які живляться готовими органічними речовинами. Гетеротрофи розкладають, перебудовують і засвоюють складні органічні речовини, створені первинними продуцентами.
Усі тварини і більшість мікроорганізмів є гетеротрофами.
У свою чергу гетеротрофні організми поділяються на споживачів (консументів) і тих, хто розкладає речовиниі, або деструкторів (редуцентів).
Гетеротрофи (споживачі) — це у переважній більшості тварини, які споживають інші організми (рослинні або тваринні) або подрібнені органічні речовини.
2-й трофічний рівень утворюють консументи I порядку, або первинні консументи(рослиноїдні тварини, які харчуються продуцентами).
 
3-й трофічний рівень утворюють консументи, які поїдають рослиноїдних тварин \(I\) порядку, називаються консументами II порядкувторинними консументами, або первинними хижаками (м'ясоїдні тварини-хижаки).
 
4-й трофічний рівень утворюють консументи III порядкутретинні консументи, або вторинні хижаки (хижаки, які харчуються вторинними консументами) і т. д.
 
Оскільки багато тварин є всеїдними і живляться як рослинами, так і тваринами, їх неможливо віднести до якогось одного рівня. У цих випадках вважається, що такі організми представляють відразу декілька трофічних рівнів, а їх участь у кожному з рівнів є пропорційною до складу їх дієти.
У кінці харчового ланцюга містяться редуценти, які перетворюють відмерлу органічну речовину на неорганічні сполуки.
Редуценти представлені в основному грибами і бактеріями, які розкладають складні складові компоненти мертвої цитоплазми, доводячи їх до простих органічних сполук, які в подальшому можуть бути використані продуцентами.
Зверни увагу!
Природні угрупування можуть докорінно відрізнятися за складом організмів, проте за трофічною структурою вони є подібними: в них присутні основні екологічні компоненти — продуценти (автотрофи), консументи різних порядків і редуценти (гетеротрофи).