Теорія:

В екосистемах відбувається безперервний обмін енергією і речовиною між живою і неживою природою. Енергія і речовина постійно необхідні живим організмам, і вони отримують їх з навколишньої неживої природи.
 
Речовини і енергія в угрупуваннях передаються по харчових ланцюгах. Кількість речовини і енергії, що проходять через живі організми, є надзвичайно великими.
Приклад:
польова миша здатна за своє життя з'їсти десятки кілограмів зерна; ріст рослин супроводжується величезним споживанням води та т. д.
Зверни увагу!
Енергія не може передаватися по замкнутому колу. Вона доступна живим організмам у формі сонячної радіації, яка може зв'язуватися в процесі фотосинтезу. Витрачаючись потім у вигляді хімічної енергії, вона втрачається, перетворюючись на тепло.
 
структура екосистеми.png
Необхідні для життя елементи і розчинені солі умовно називають поживними речовинами, або біогенними (ті, що дають життя) елементами.
Приклад:
до біогенних елементів належать елементи, які складають хімічну основу тканин живих організмів (макроелементи): Карбон, Гідроген, Оксиген, Нітроген, Фосфор, Калій, Кальцій, Магній, Сульфур. До цієї групи належать також елементи, уміст яких у живих організмах є невеликою (мікроелементи): Ферум, Манган, Купрум, Цинк, Бор, Натрій, Молібден, Хлор, Ванадій і Кобальт.
Зрозуміло, що якби живі організми безповоротно запозичили усі необхідні поживні речовини з неживої природи, нічого при цьому не повертаючи назад, запаси цих речовин на Землі вичерпалися б, і життя припинилося. Цього не відбувається, тому що поживні речовини постійно повертаються у навколишнє середовище в результаті життєдіяльності самих організмів.
Зверни увагу!
Біогенні речовини можуть передаватися по замкнутим циклам, багаторазово циркулюючи між організмами і навколишнім середовищем. Це явище отримало назву кругообігу речовин.
Різні види організмів в угрупуванні виявляються тісно пов'язаними один з одними, взаємозалежними одні від одних. Завдяки цим зв'язкам органічні речовини, синтезовані продуцентами з поглинанням сонячної енергії, передаються консументам і зазнають хімічних перетворень.
 
Значна частина виробленої речовини витрачається на забезпечення процесів життєдіяльності організмів різних трофічних рівнів, кілька йде на побудову організмів консументів. У результаті всі органічні речовини розкладаються редуцентамі і повертаються у середовище у вигляді мінеральних речовин, які знову можуть використовувати рослини-продуценти. Таким чином, виникає стійкий кругообіг речовин, вирішальну роль у якому мають живі організми.
 
Запаси біогенних елементів є непостійними. Збереження їх атомів у живих організмах зменшує кількість цих елементів, що міститься у в неживій частині екосистеми. І якби рослини та інші організми у кінцевому рахунку не розкладається б, запас біогенних елементів міг би виснажитися, і життя на Землі було б неможливим. Тому таке велике значення має активність гетеротрофів і особливо редуцентів, які беруть участь у ланцюгах розкладання. У результаті діяльності цих організмів зберігається кругообіг біогенних елементів і життя на Землі може продовжуватися.