Теорія:

На основі проведених експериментів Т. Морган сформулював закон зчепленого успадкування.
Гени, розташовані в одній хромосомі, успадковуються разом, утворюючи групу зчеплення, і сила зчеплення між ними обернено пропорційна відстані між цими генами. Кількість груп зчеплення дорівнює кількості пар гомологічних хромосом.
Наприклад, у людини — \(23\) групи зчеплення.
Цей закон був покладений в основу хромосомної теорії спадковості:
  • Гени в хромосомі розташовані лінійно у певній послідовності.
  • Кожна з негомологічних хромосом має свій унікальний набір генів.
  • Кожен ген займає в хромосомі певний локус. Алельні гени займають однакові локуси гомологічних хромосом.
  • Гени однієї хромосоми зчеплені, тому успадковуються, переважно, разом.
  • Ознаки, які визначаються зчепленими генами, також успадковуються зчеплено.
  • Зчеплене успадкування генів може порушуватися внаслідок перехрещування хромосом (кросинговеру), який відбувається між гомологічними хромосомами у процесі мейозу.
  • Частота кросинговеру між генами дорівнює відстані між ними.
Генетичні карти хромосом
Генетична карта — це схема взаємного розташування і відносних відстаней між генами певних хромосом, що знаходяться в одній групі зчеплення.
Вона являє собою відрізок прямої, на якому нанесений порядок розташування генів і вказано відстань між ними у морганідах.
 
Генетичні карти хромосом складені для багатьох видів організмів: комах (дрозофіла, комар, тарган, тощо), грибів (дріжджі, аспергіл), для бактерій і вірусів.
 
генетична карта муха.jpg
Генетична карта хромосоми дрозофіли
 
Генетичні карти людини використовуються в медицині при діагностиці ряду важких спадкових захворювань.
хромосомна карта людини.jpg
Генетична карта \(X\)-хромосоми людини