Теорія:

У природі існують два типи успадкування декількох генів: незалежне і зчеплене.
Незалежне успадкування
Незалежне успадкування відбувається, якщо гени, що визначають неалельні ознаки, розташовані у різних парах хромосом. У цьому випадку успадкування відбувається згідно третього закона Менделя: відбувається комбінування генів і ознак у всіх можливих поєднаннях. При анализирующем схрещуванні дигетерозиготи з'являються \(4\) варіанти фенотипів в рівних співвідношеннях.
 
 
Приклад:
успадкування ознак забарвлення і форми насіння у гороху.
 
У результаті схрещування дигетерозиготних рослин \(AaBb\) з рецесивними дигомозиготами \(aabb\) у потомства спостерігаються чотири фенотипи в однакових співвідношеннях.
 
типи_успадкування_горох1.jpg
 
Зчеплене успадкування
Зчеплене успадкування спостерігається, якщо гени, що відповідають за різні ознаки, розташовуються в одній парі гомологічних хромосом. Зчеплення може бути повним або неповним.
 
При повному зчепленні гени, розташовані в одній хромосомі, успадковуються разом.
 
В цьому випадку схрещування дигетерозиготи AB=ab і рецесивної дигомозиготи ab=ab призводить до появи двох фенотипів, які повністю повторюють фенотип батьків.
 
 
Дигетерозигота утворює два види гамет: \(AB\) та \(ab\), а дигомозигота — один \(ab\). У потомства генотипи є такими самими, як і у батьків: AB=ab та ab=ab — тому і фенотипи збігаються.
Приклад:
схрещування рецесивної дигомозиготної самки дрозофіли з дигетерозиготним самцем.
 
При схрещуванні рецесивної за обома ознаками самки, яка має темне тіло і короткі крила, з дигетерозиготним домінантним самцем утворилося \(50\) % сірих мух з довгими крилами і \(50\) % мух з темним тілом і короткими крилами.
 
мухи1.jpg

Неповне зчеплення генів спостерігається, якщо гени розташовані у хромосомі далеко один від одного. При схрещуванні дигетерозиготи і рецесивної гомозиготи утворюється \(4\) класи різних фенотипів. При цьому відбувається утворення нових генотипів, які повністю відрізняються від батьківських.
 
У цьому випадку на процес утворення гамет впливає кросинговер.
 
Дигетерозигота AB=ab утворює не два, а чотири види гамет: некросоверні — \(AB\), \(ab\) (більше) і кросоверні — \(Ab\), \(aB\) (менше).
 
 При їх сполученні з гаметамі дигомозиготи \(ab\) утворюються чотири генотипи і чотири фенотипи: у більшій кількості — нерекомбінантні  AB=ab і ab=ab, у меншій кількості —  рекомбінанти aB=ab і Ab=ab.
Приклад:
схрещування дигетерозиготной самки дрозофіли з дигомозиготним самцем.
 
Якщо схрещують дигибридну самку з гомозиготним за рецесивними ознаками самцем, то у результаті утворюється потомство: \(41,5\) % — сірих з довгими крилами, \(41,5\) % — сірих з короткими крилами, \(8,5\) % — темних з довгими крилами, \(8,5\) % — темних з короткими крилами.
 
муха2.jpg

Установлено, що чим менше відстань між досліджуваними генами у батьківській хромосомі, тим вище ймовірність їх повного зчепленого успадкування. Відповідно, чим далі один від одного вони розташовуються, тим частіше відбувається перехрещення при мейозі.