Теорія:

Грегор Мендель народився у \(1822\) році у родині селянина в невеликому селі в Австрійській імперії. Хлопчик відрізнявся неабиякими здібностями. У \(1843\) році Мендель вступив до монастиря августинців у місті Брно і прийняв духовний сан. Пізніше він вирушив до Відня, де вивчав в університеті природну історію і математику, після чого повернувся у монастир.
 
Мендель.jpg
Грегор Мендель
 
В університеті Мендель зацікавився процесом гібридизації у рослин. Він зумів правильно поставити завдання дослідження — з'ясувати, як успадковуються окремі ознаки.
 
Для дослідження Мендель відбирав батьківські рослини, які контрастно відрізнялися один від одного альтернативними ознаками.
 
Успіхи Менделя частково обумовлені вдалим вибором об'єкта для експериментів — гороху городнього.
 
Особливості гороху:
 • легко вирощувати, має короткий період розвитку, тому можна отримати декілька поколінь за один рік;
 • має численне потомство;
 • має багато сортів;
 • сорти гороху відрізняються один від одного добре вираженими спадковими ознаками;
 • є самозапильною рослиною;
 • є можливість штучно схрещувати сорти.
З \(34\) відомих сортів гороху було відібрано \(22\) сорти, що мають чіткі відмінності.
 
Мендель обрав \(7\) ознак цієї рослини, які слід вивчати:
 • форма насіння (гладкі і зморшкуваті);
 • забарвлення насіння (жовті й зелені);
 • забарвлення квіток (пурпурні і білі);
 • розташування квіток (пазухи і верхівкові);
 • висота стебла (високі і низькі);
 • форма плодів (опуклі і з перетяжками);
 • забарвлення плодів (зелені і жовті).
горох.jpg
Альтернативні ознаки гороху
 
Для схрещування Мендель відбирав «чисті лінії» — групи організмів, які з покоління в покоління зберігали свої ознаки. Він проводив індивідуальний аналіз потомства окремо по кожній парі ознак.
 
Правильно підібраний об'єкт і знання математичних закономірностей дозволило Менделю провести класичне наукове дослідження і встановити три закони: одноманітності першого покоління, розщеплення і незалежного успадкування.
 
У своїх дослідженнях Мендель використовував гібридологічний метод.
Гібридологічний метод — система схрещувань, що дозволяє простежити закономірності успадкування ознак у ряду поколінь.

Відмінні риси методу:
 • цілеспрямований підбір батьків, що розрізняються за однією, двома, трьома, тощо парам альтернативних ознак;
 • чіткий кількісний облік успадкування ознак у гібридів;
 • індивідуальна оцінка потомства від кожного з батьків у ряду поколінь.