Свої дослідження Грегор Мендель розпочав з моногібридного схрещування.
Перший закон Менделя
Моногібридне схрещування — це схрещування організмів, що відрізняються один від одного однією парою альтернативних ознак.
Мендель вивчав закономірності моногибридного схрещування гороху.
 
Він розглядав сім добре помітних альтернативних властивостей (білі і пурпурні квітки, зелене і жовте забарвлення насіння, зморшкувата і гладка поверхня насіння, тощо).
 
В одному з дослідів Мендель досліджував успадкування забарвлення насіння гороху при схрещуванні рослин, що мають жовте і зелене насіння. Виявилося, що у першому поколінні (F1) усе гібридні рослини мали жовте насіння.

гібрид1.jpg
 
Такі самі результати Мендель отримав по кожній із семи ознак. Так було виведено перший закон Менделя, або закон одноманітності першого покоління.
При схрещуванні двох особин чистих ліній, що відрізняються однією парою альтернативних ознак, спостерігається одноманітність гібридів першого покоління.
Другий закон Менделя
Мендель самозапилив вирощені гібриди першого покоління. Сформовані в них насіння учений висіяв знову. У результаті він отримав наступне, друге покоління (F2) гібридів. Мендель досліджував \(8023\) горошини. Серед них жовтих було \(6022\), а зелених — \(2001\), що є дуже близьким до співвідношення \(3\)\(:\)\(1\).
 
За іншими ознаками були отримані подібні результати — у другому поколінні спостерігалося розщеплення за альтернативним ознаками у співвідношенні \(3\)\(:\)\(1\), тобто три чверті особин другого покоління мали домінантні ознаки, а одна чверть — рецесивні.
 
Таким чином було встановлено другий закон Менделязакон розщеплення.
При схрещуванні гібридів першого покоління між собою у другому поколінні спостерігається розщеплення за альтернативними ознаками у співвідношенні \(3\)\(:\)\(1\).
Подальше схрещування вчений проводив з метою виявити, як буде відбуватися успадкування в третьому, четвертому і наступних поколіннях. Він вирощував зразки, використовуючи самозапилення.
 
гібрид2.jpg
 
Було встановлено, що рослини з рецесивними ознаками у наступних поколіннях дають потомство лише з рецесивними властивостями.
 
По іншому вели себе рослини другого покоління з домінантними ознаками. Серед них Мендель виявив дві групи: частина особин давала потомство виключно з домінантною ознакою; у потомстві іншої частини спостерігалося розщеплення: з'являлися особини і з домінантними, і з рецесивними ознаками у співвідношенні \(3\)\(:\)\(1\).