Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Паралельність прямих, прямої та площини Tеоретичні відомості з теми «Паралельність прямих, прямої та площини».

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Пряма та площина 1 вид - рецептивний легке 2Б. Перевіряє вивчене про взаємне розташування прямої та площини, використовуючи властивості трапеції.
2. Взаємне розташування прямої та площини в просторі 1 вид - рецептивний легке 5Б. Перевіряє вивчене про три взаємних розташування прямої та площини в просторі
3. Паралельність прямої та площини 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Паралельність прямої та площини, паралельність прямих, подібність трикутників.
4. Взаємне розташування прямих і площин в кубі та перерізі куба 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Визначення взаємного розташування прямих та площини, якщо куб перетинається з площиною, що має три спільні точки з кубом.
5. Довжина відрізка, паралельнсть прямих у просторі 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Обчислення довжин відрізка, якщо відомо іх співвідношення, паралельність прямих у просторі, подібність трикутників.
6. Периметр просторового чотирикутника 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Обчислення периметра просторового чотирикутника, паралельність прямих у просторі, середня лінія трикутника.
7. Площина трикутника, паралельність прямих у просторі 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Обчислення площі трикутника, якщо відома площина іншого трикутника, паралельність прямих у просторі, середня лінія трикутника, подібність трикутників, площини подібних трикутників.
8. Пряма паралельна площині трапеції 3 вид - аналіз середнє 5Б. Визначення подібних трикутників, використовуючи властивості паралельних прямих і площин, і обчислення в подібних трикутниках.
9. Паралельність прямої і площини (2) 3 вид - аналіз важке 5Б. Доповнює доведення паралельності прямої та площини, обираючи правильні слова і вирази.

Додаткові завдання (приховані від учнів)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Як розташовано прямі і площину Інший легке 3Б. Перевіряє знання про взаємне розташування прямих і площини, використовуючи властивості правильного шестикутника.
2. Доповни додоведення про паралельність прямої і площини Інший середнє 6Б. Доповнює доведення про паралельність прямої і площини, обираючи правильні слова і вирази та використовуючи знання про середню лінію трикутника.
3. Побудова перерізу, що проходить через три точки Інший важке 4,5Б. Побудова перерізу, що проходить через три точки. Систематизація виченого з теми.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Паралельність прямих, прямої і площини» 00:15:00 середнє 14Б. Тренування на доведення паралельності прямої і площини, і визначення подібних трикутників у просторі для обчислень.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Паралельність прямих, прямої і площини» 00:20:00 середнє 19Б. Доведення паралельності прямої та площини і використання паралельності в обчисленнях.
2. Перевірна робота з теми «Паралельність прямих, прямої і площини» 00:20:00 середнє 17Б. Перевіряє здобуті знання і навички з теми «Паралельність прямих, прямої і площини».