Теорія

Завдання

1. Відрізки і коло

Складність: легке

4
2. Радіус, діаметр і хорда кола

Складність: легке

1
3. Хорда, радіус і діаметр кола

Складність: легке

1
4. Діаметр кола

Складність: легке

1
5. Радіус кола

Складність: легке

1
6. Коло або круг

Складність: легке

1
7. Визначення відстані до сторони рівностороннього трикутника

Складність: середнє

3
8. Радіуси і точки перетину кругів

Складність: середнє

2
9. Аналіз варіантів побудови точки на даній відстані від даної прямої

Складність: середнє

2
10. Взаємне розташування двох кіл

Складність: середнє

1
11. Рівність трикутників у колі

Складність: середнє

3
12. Дотик двох кіл

Складність: середнє

2
13. Комбінування основних побудов для розв'язування задач на побудову

Складність: середнє

1
14. Поділ кола або круга на частини

Складність: середнє

2
15. Спільна частина кіл або кругів

Складність: середнє

1
16. Побудова пари паралельних прямих

Складність: важке

1

Тести

Методичні вказівки