Теорія

Завдання

1. Утворення лугу

Складність: легке

1
2. Основний оксид, що реагує з водою

Складність: легке

1
3. Утворення кислоти

Складність: легке

1
4. Кислотний оксид, що реагує з водою

Складність: легке

1
5. Продукт взаємодії основного оксиду з водою

Складність: легке

1
6. Продукт взаємодії кислотного оксиду з водою

Складність: легке

1
7. Формула продукту взаємодії основного оксиду з водою

Складність: легке

1
8. Встанови формулу основго оксиду

Складність: середнє

1
9. Встанови формулу лугу

Складність: середнє

2
10. Реакція кислотного оксиду

Складність: середнє

3
11. Реакція утворення лугу

Складність: середнє

3
12. Взаємодія основного оксиду з двоосновною кислотою

Складність: середнє

3
13. Взаємодія основного оксиду з ортофосфатною кислотою

Складність: середнє

7
14. Взаємодія основного оксиду з кислотним оксидом

Складність: середнє

3
15. Взаємодія кислотного оксиду з лугом

Складність: середнє

7
16. Реакції амфотерних оксидів

Складність: важке

14

Тести

Методичні вказівки