Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Будова і склад спиртів Представлено загальні відомості про будову і склад спиртів.
2. Номенклатура та ізомерія насичених одноатомних спиртів Представлено теоретичні відомості про номенклатуру та ізомерію насичених одноатомних спиртів.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Обери формулу спирту 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати формулу спирту.
2. Формули сполук, що не є спиртами 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати формули сполук, що не належать до класу спиртів.
3. Молекулярна формула насиченого одноатомного спирту за назвою 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати молекулярну формулу насиченого одноатомного спирту за назвою.
4. Назва спирту за формулою 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно обрати назву одноатомного спирту за формулою.
5. Формула спирту за назвою 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно обрати формулу насиченого одноатомного спирту за назвою.
6. Формули ізомерів спиртів за молекулярними формулами сполук 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати формули сполук, які є ізомерами указаного спирту.
7. Формули ізомерів спиртів за структурними формулами 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати формули ізомерів насичених одноатомних спиртів.
8. Відповідність молекулярних і структурних формул насичених одноатомних спиртів 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно обрати структурні формули за указаними молекулярними формулами сполук.
9. Відповідність структурних і молекулярних формул насичених одноатомних спиртів 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно обрати молекулярні формули за указаними структурними формулами сполук.
10. Назви насичених одноатомних спиртів з розгалуженим Карбоновим ланцюгом 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати назву речовини за скороченою структурною формулою.
11. Виведення формули насиченого одноатомного спирту 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно записати скорочену структурну формулу насиченого одноатомного спирту, за указаною кількістю атомів Карбону, використовуючи загальну формулу спиртів.
12. Формула насиченого одноатомного спирту за молярною масою 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Необхідно визначити формулу насиченого одноатомного спирту за його молярною масою.
13. Визначення формули та маси насиченого одноатомного спирту 2 вид - інтерпретація легке 3Б. Необхідно визначити формулу насиченого одноатомного спирту та масу указаної кількості речовини.
14. Масова частка Карбону у спиртах 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно ровизначити масову частку Карбону у зазначеному спирті.
15. Масова частка Гідрогену у спирті, з визначенням формули сполуки 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно ровизначити масову частку атомів Гідрогену в насиченому одноатомному спирті, знаючи кількість атомів у молекулі.

Додаткові завдання (приховані від учнів)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Молекулярна формула спирту за назвою Інший легке 1Б. Необхідно записати молекулярну формулу насиченого одноатомного спирту за назвою.
2. Формули сполук, що не є ізомерами спирту за молекулярними формулами сполук Інший легке 2Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати формули сполук, які не є ізомерами указаного спирту.
3. Масова частка Оксигену у спирті Інший середнє 1Б. Необхідно ровизначити масову частку атомів Оксигену в насиченому одноатомному спирті.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Насичені одноатомні спирти» 00:30:00 середнє 9Б. Тренуються вміння обирати формули ізомерів насичених одноатомних спиртів, давати назви за структурними формулами та обирати формули за назвами.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Насичені одноатомні спирти» 00:30:00 середнє 10Б. Тренуються вміння обирати формули ізомерів насичених одноатомних спиртів, давати назви сполукам за структурними формулами та обирати формули за назвами.
2. Перевірна робота з теми «Насичені одноатомні спирти» 00:30:00 середнє 10Б. Перевіряються вміння обирати формули ізомерів насичених одноатомних спиртів, давати назви сполукам за структурними формулами та обирати формули за назвами.