Теорія:

В залежності від складу розрізняють середні солі, кислі, основні та подвійні.
Середні солі
Середніми називають солі до складу яких входить металічний хімічний елемент і кислотний залишок.
Наприклад:
Fe3+Cl3  — ферум(\(III\)) хлорид;
Al23+(SO4)32  — алюміній сульфат;
NH4+NO3  — амоній нітрат.
Кислі солі
Кислими називають солі, до складу яких, крім атомів металічного хімічного елемента і кислотного залишку, входять атоми Гідрогену.
Кислі солі можна вважати продуктом неповної заміщення металами атомів Гідрогену.
Зверни увагу!
Складаючи формули кислих солей, треба мати на увазі, що валентність кислотного залишку чисельно дорівнює кількості атомів Гідрогену, що входили до складу молекули кислоти і заміщених металом.
При складанні назви кислих солей до назви сполуки додається приставка «гідроген», якщо в залишку від кислоти є один атом Гідрогену, і «дигідроген», якщо в залишку від кислоти містяться два атоми Гідрогену.
Наприклад:
 
CaIIHCO3I2  — кальцій гідрогенкарбонат;
NaIHCO3I — натрій гідрогенкарбонат (питна сода);
Na2IHPO4II  — натрій гідрогенортофосфат;
NaIH2PO4I  — натрій дигідрогенортофосфат.
Основні солі
Основними називають солі, до складу яких, крім металічного хімічного елемента і кислотного залишку, входять гідроксогрупи \(OH\).
При складанні назви основної солі до назви солі додається приставка «гідроксид», якщо в залишку від основи є одна гідроксогрупа, і «дигідроксид», якщо в залишку від основи містяться дві гідроксогрупи.
Наприклад:
 
MgOHIClI  — магній гідроксидхлорид;
FeOHIINO32I  — ферум(\(III\)) гідроксиднітрат;
FeOH2INO3I  — ферум(\(III\)) дигідроксиднітрат.
Подвійні солі
Якщо атоми Гідрогену заміщуються атомами кількох різних металів, такі солі називаються подвійними.
Наприклад:
KNaSO4 — калій натрій сульфат;
KAl(SO4)2 — калій алюміній сульфат.