Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Загальна характеристика кисню Викладено матеріал про поширення кисню в природі, його значенні, про будову його атома.
2. Хімічні властивості кисню Наведено особливості хімічних властивостей кисню, взаємодія кисню з простими речовинами, описано реакції сполучення.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Обрати реакцію окиснення 1 вид - рецептивний легке 1Б. З наведених реакцій необхідно обрати ту, які відносяться до реакцій окиснення. Закріплюється вміння розпізнавати реакції окиснення.
2. Вказати тип хімічної реакції 1 вид - рецептивний легке 4Б. Для наведених реакцій необхідно вказати їх тип. Вдосконалюється вміння розпізнавати реакції розкладу і сполучення.
3. Не є реакцією сполучення 1 вид - рецептивний легке 1Б. З наведених реакцій необхідно обрати ті, які не відносяться до реакцій сполучення. Закріплюється вміння розпізнавати реакції сполучення.
4. Реакції з металами 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. У наведених реакціях треба розставити коефіцієнти. Вдосконалюється вміння працювати з хімічними рівняннями.
5. Реакції неметалів 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. У наведених реакціях треба розставити коефіцієнти. Вдосконалюється вміння працювати з хімічними рівняннями.
6. Сума коефіцієнтів у реакції з металами 3 вид - аналіз середнє 2Б. У наведених реакціях треба дописати продукт реакції та розставити коефіцієнти. Вдосконалюється вміння працювати з хімічними рівняннями.
7. Кількість атомів Оксигену 3 вид - аналіз середнє 1Б. У наведених реакціях треба розставити коефіцієнти, вказати кількість молекул кисню, що беруть участь у реакції, і порахувати кількість атомів Оксигену. Вдосконалюється вміння працювати з хімічними рівняннями.
8. Коефіцієнт біля продукту реакції 3 вид - аналіз середнє 1Б. У наведених реакціях треба розставити коефіцієнти, та вказати коефіцієнт біля продукту реакції.
9. Окиснення неметалів 3 вид - аналіз середнє 4Б. У наведених реакціях треба розставити коефіцієнти та порахувати суму коефіцієнтів вихідних речовин. Вдосконалюється вміння відрізняти вихідні речовини і продукти реакції.
10. Окиснення металів 3 вид - аналіз середнє 3Б. У наведених реакціях треба розставити коефіцієнти та вказати суму коефіцієнтів вихідних речовин.
11. Визначення маси кисню 3 вид - аналіз середнє 1Б. За відомою масою продукту реакції і однієї з реагуючих речовин треба знайти масу кисню, що вступив у хімічну реакцію.
12. Визначення маси оксиду 3 вид - аналіз середнє 1Б. Треба знайти масу продукту реакції за вказаними масами вихідних речовин.
13. Масова частка Оксигену у сполуці 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити масову частку Оксигену у оксиді. Вдосконалюються навички обчислення молекулярних мас, визначення масових часток елементів у сполуці.

Додаткові завдання (приховані від учнів)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Продукт реакції Інший легке 1Б. З наведених реакцій необхідно обрати ті, які не відносяться до реакцій сполучення. Закріплюється вміння розпізнавати реакції сполучення.
2. Обери реакцію сполучення Інший легке 1Б. З наведених реакцій необхідно обрати ті, які відносяться до реакцій сполучення. Закріплюється вміння розпізнавати реакції сполучення.
3. Визначення маси вихідної речовини Інший середнє 1Б. Треба знайти масу продукту реакції за вказаними масами вихідних речовин.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Хімічні властивості кисню» 00:12:00 середнє 14Б. Вдосконалюється вміння писати хімічні реакції окиснення, встановлювати коефіцієнти, визначати маси реагуючих речовин.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Хімічні властивості кисню» 00:15:00 середнє 8Б. Вдосконалюється вміння писати хімічні реакції окиснення, визначати маси реагуючих речовин, встановлювати коефіцієнти у хімічних рівняннях.
2. Перевірна робота з теми «Хімічні властивості кисню» 00:15:00 середнє 12Б. Перевіряються знання з теми, вміння писати хімічні реакції, встановлювати коефіцієнти.