Теорія:

Оксиген — найпоширеніший хімічний елемент на Землі. У земній корі його масова частка складає близько \(49,5\) %. Кисень входить до складу води, різних мінералів, гірських порід, глини, піску, органічних сполук. Міститься у всіх живих організмах. У вигляді простої речовини кисень знаходиться у повітрі, в якому його об'ємна частка становить приблизно \(21\) %, а масова — \(23\) %.
 
Сукупність процесів у природі, під час яких атоми елементів внаслідок хімічних реакцій переходять від одних речовин до інших називають колообігом елементів.
Колообіг Оксигену включає наступні процеси:
  • витрати кисню (на окиснення речовин у природі та побуті, дихання, витрати під час горіння);
  • утворення кисню (наприклад, у процесі фотосинтезу);
  • взаємоперетворення оксигеновмісних сполук.
Фотосинтез — це складний процес, який відбувається у зелених листках рослин на сонячному світлі. У результаті з вуглекислого газу CO2 і води H2O утворюються органічні речовини і виділяється кисень.
 
фотосинтез.svg
Схема фотосинтезу
  
Реакція фотосинтезу:
 
Вільний кисень нашої планети утворився і зберігається завдяки процесу  фотосинтезу:
 
6CO2+6H2O=світло, хлорофілC6H12O6+6O2.
 
Процеси дихання, гниття і горіння діють в протилежному напрямку і переводять атмосферний кисень в вуглекислий газ і воду:
 
C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O.
 
Вуглекислий газ і вода утворюються також внаслідок викидів заводі, підприємств, фабрик, горіння палива.
 
Вуглекислий газ і вода поглинаються зеленими листками рослин, і під дією світла, за допомогою хлорофілу, що міститься у хлоропластах, знову утворюються органічні речовини, поповнюючи атмосферу киснем. Таким чином відбувається колообіг Оксигену.
 
У результаті протікання протилежних процесів Оксиген знаходиться в постійному колообігу.
Схему колообігу Оксигену і кисню можна зобразити наступним чином:
  • витрачання кисню (на процеси дихання, окиснення речовин у природі та під час технологічних процесів, згоряння палива, тощо);
  • взаємоперетворення оксигеновмісних сполук;
  • утворення кисню (наприклад, у процесі фотосинтезу).
Колообіг Оксигену полягає у переміщенні його атомів між тілами живої і неживої природи. Завдяки колообігу Оксигену у живій природі підтримується вміст кисню у повітрі.