Теорія:

Сукупність процесів у природі, під час яких атоми елементів внаслідок хімічних реакцій переходять від одних речовин до інших називають колообігом елементів.
Колообіг Оксигену включає наступні процеси:
  • витрати кисню (на окиснення речовин у природі та побуті, дихання, витрати під час горіння);
  • утворення кисню (наприклад, у процесі фотосинтезу);
  • взаємоперетворення оксигеновмісних сполук.
Фотосинтез — це складний процес, який відбувається у зелених листках рослин на сонячному світлі. У результаті з вуглекислого газу CO2 і води H2O утворюються органічні речовини і виділяється кисень.
 
фотосинтез.svg
Схема фотосинтезу
  
Реакція фотосинтезу:
 
Вільний кисень нашої планети утворився і зберігається завдяки процесу  фотосинтезу:
 
6CO2+6H2O=світло, хлорофілC6H12O6+6O2.
 
Процеси дихання, гниття і горіння діють в протилежному напрямку і переводять атмосферний кисень в вуглекислий газ і воду:
 
C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O.
 
У результаті протікання протилежних процесів кисень знаходиться в постійному
круговороті.