Теорія:

Повітря — природна суміш газів.
Головними складовими частинами повітря є азот N2 — 78,08 % об'єму, кисень O2 — 20,96 % об'єму та інертні гази  — 0,94 % об'єму.
Інертні гази не мають ні кольору, ні запаху, вони хімічно інертні. Їх молекули є одноатомними. До інертних газів відносяться: гелій He, неон Ne, аргон Ar, криптон Kr, ксенон Xe і радон Rn. Серед інертних газів найбільше у повітрі міститься аргону.
 
У повітрі присутня також невелика кількість вуглекислого газу CO2, водяної пари та інших газів.
 
Повітря може містити тверді і рідкі домішки (аерозолі). Від їх кількості та виду залежать процеси поглинання і розсіювання випромінювання, утворення окремих оптичних явищ в атмосфері, тощо.
 
небо.jpg
Повітря — суміш газів
 
Кисень підтримує життя практично усіх живих організмів на Землі. Він є необхідним і людині, і тваринам, і рослинам. Тому необхідно зберігати чистоту повітря.
 
Вуглекислий газ є фізіологічним регулятором дихального центру людини і тварин. Концентрація вуглекислого газу в повітрі закритих приміщень, яка зростає одночасно із збільшенням вмісту пилу, мікроорганізмів, тощо, є головним показником забруднення повітря.
 
Забруднення повітря відбувається як природним шляхом, так і внаслідок господарської діяльності людини.
 
Оксиди Сульфуру, Нітрогену, Карбону та інші гази, які потрапляють у повітря внаслідок гниття органічних решток, виверження вулканів, роботи хімічних заводів, є забруднювачами повітря. Серед випадкових домішок у повітрі також нерідко трапляються дрібні частинки сажі й мінеральних речовин, а також різні мікроорганізми.