Теорія:

Термін «атом» запропонував Дж. Дальтон на початку \(19\) століття. Він назвав атомами найдрібніші частинки, які не змінюються в хімічних реакціях.
Атоми — найдрібніші хімічно неподільні частки, з яких складаються речовини.
На сьогодні відомо \(118\) видів атомів. Більше \(90\) з них існують у природі, а інші отримані штучно.
 
Атоми характеризуються:
  • певними дуже малими розмірами;
  • певною, також дуже малою масою;
  • певною будовою.
Розміри атомів настільки малі, що побачити їх неможливо навіть у найпотужніший мікроскоп. Радіуси атомів складають \(0,046\)–\(0,25\) нм (\(1\) нм \(=\)  109 м). Найменшим є атом Гелію, а найбільшим — Францію.
 
24-08-2017 14-25-02.jpg
Атоми Гелію і Францію
 
Маси атомів теж дуже малі. Так маса атома водню становить всього 1,671024 г.
 
До кінця \(19\)-го століття атоми вважали неподільними частинками. Але вчені довели, що атом має складну будову.
 
Відповідно до сучасних уявлень кожен атом складається з позитивно зарядженого ядра і електронів, що рухаються навколо нього. Електрони мають негативний заряд і нейтралізують позитивний заряд ядра.
 
Ядро набагато менше самого атома. Так, радіус атома Водню складає \(0,046\) нм, а радіус його ядра — всього \(0,00000065\) нм. До його складу входять ще більш дрібні частинки:  протони (\(p\)) і нейтрони (\(n\)). Протони заряджені позитивно і визначають заряд ядра. Нейтрони — частинки без заряду.
 
Заряд протона дорівнює за величиною заряду електрона, а число протонів в ядрі дорівнює числу електронів в атомі. Тому атоми нейтральні.
 
Атоми різняться між собою будовою (числом частинок, що містяться у них), а також масою і розмірами.
 
06-09-2017 13-59-19.jpg
Атом Гелію
 
depositphotos_37900763-Oxygen-atom-on-a-white-background.jpg
Атом Оксигену
 
У хімічних реакціях атоми не змінюються, а тільки перегруповуються — об'єднуються в нових комбінаціях.
Атом — найдрібніша хімічно неподільна електронейтральна частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених .
Атоми не змінюються в хімічних реакціях, але існують ядерні реакції, при протіканні яких їх будова змінюється.

Атоми рідко зустрічаються в ізольованому вигляді. Зазвичай вони з'єднуються один з одним в молекули або більші структури. Число варіантів з'єднання атомів практично нескінченно, і їх відносно невелике число призводить до утворення величезної кількості різноманітних речовин.
 
Приклад:
Атоми Оксигена утворюють дві речовини. Коли вони з'єднуються попарно, то утворюється кисень.
 
06-09-2017 13-29-36.jpg
Молекула кисню
 
Якщо ж три атоми Оксигену сполучаються у молекулу, то утворюється озон.
 
06-09-2017 13-30-06.jpg
Молекула озону
У молекулах атоми з'єднані один з одним хімічними зв'язками.