Теорія:

Молекули — найдрібніші частинки речовини, здатні існувати самостійно, що є носіями хімічних властивостей речовин.
Молекули характеризуються якісним і кільнісним складом.
 
Якісний склад показує з яких атомів складається молекула.
Приклад:
Молекули води і гідроген пероксиду складаються з атомів Гідрогену і Оксигену, а молекула вуглекислого газу — з атомів Карбону і Оксигену.
Кількісний склад показує, скільки атомів кожного виду міститься в молекулі.
Приклад:
Молекула води складається з двох атомів Гідрогену і одного атому Оксигену, а молекула пероксиду водню — з двох атомів Гідрогену і двох атомів Оксигену.
У молекулах може бути різна кількість атомів.
 
В інертних газах гелію, неону, аргону, криптону, ксенону, радону молекули одноатомні.
 
Молекули кисню, водню, азоту, хлору, брому, йоду — двохатомні.
 
Молекула озону складається з \(3\) атомів Оксигену, а сірки — з \(8\) атомів Сульфуру.
 
Молекула етилового спирту містить \(2\) атоми Карбону, \(6\) атомів Гідрогену і \(1\) атом Оксигену, а молекула цукру — \(12\) атомів Карбону, \(22\) атоми Гідрогену і \(11\) атомів Оксигену.
 
22-08-2017 00-22-07.jpg
Моделі молекул: \(1\) — кисню, \(2\) —  водню,
\(3\) —  неону, \(4\) — вуглекислого газу, \(5\) — води,
\(6\) — озону, \(7\) — терпінеолу
  
Хімічні властивості молекули визначаються тим, скільки і яких атомів у ній міститься, а також в якому порядку вони з'єднані між собою.
Приклад:
Молекули кисню і озону відрізняються тільки кількісним складом. Кисень — газ без запаху, необхідний живим організмам для дихання. Озон має запах, може викликати отруєння.