Теорія:

Атоми хімічних елементів відрізняються своїми масами. Маса атому позначається символом ma і виражається в одиницях маси кг чи г.
 
Маси атомів малі. Так, маса атому Гідрогену ma(H)=1,6731024 г, а маса атому Карбону ma(C)=19,9941024 г.
 
Використовувати такі числа незручно. Тому в хімії застосовується відносна атомна маса Ar.
Відносна атомна маса — це відношення маси атома до атомної одиниці маси.
За атомну одиницю маси обрано \(1/12\) частини маси атома Карбону. Ця одиниця позначається літерою \(u\).
 
1u=1,661024 г,
 
Ar(X)=ma(X)1u=ma(X)1,661024г
 
Відносні атомні маси хімічних елементів наведені у періодичній таблиці. У розрахунках, як правило, використовують значення, округлені до цілих. Виняток — Ar(Cl)= \(35,5\).
 
Назва
елементу
  \(Ar\)  
Нітроген
\(14\)
Алюмінійй
\(27\)
Барій
\(137\)
Бром
\(80\)
Гідроген
\(1\)
Гелій
\(4\)
Ферум
\(56\)
Йод
\(127\)
Калій
\(39\)
Кальцій
\(40\)
Оксиген
\(16\)
Силіцій
\(28\)
Магній
\(24\)
Купрум
\(64\)
Натрій
\(23\)
Сульфур
\(32\)
Карбон
\(12\)
Фосфор
\(31\)
Флуор
\(19\)
Хлор
\(35,5\)
Цинк
\(65\)