Теорія:

Усі хімічні речовини поділяються на прості і складні.
Простими називаються речовини, утворені атомами одного хімічного елемента.
Деякі прості речовини складаються з молекул.
 
Одноатомні молекули утворюють інертні гази гелій He, неон Ne, аргон Ar та інші.
 
З двохатомних молекул складаються водень H2, кисень O2, азот N2, галогени F2Cl2, Br2, I2.
 
Три атоми — у молекулах озону O3, чотири — у молекулах білого фосфору P4, вісім — у молекулах сірки S8.
 
24-10-2017 08-50-24.jpg
Моделі молекул водню і азоту
  
24-10-2017 08-54-20.jpg
Модель молекули білого фосфору
 
Інша група простих речовин має немолекулярну будову. До таких речовин відносяться усі метали, а також червоний фосфор, алмаз, графіт, силіцій та інші.
 
Їх хімічні формули записують хімічним символом елемента без індексу: Fe, P, C, Si, тощо.
 
2000px-HCP_crystal_structure.svg.png
Модель кристалу заліза
Алотропія
Відомо \(118\) хімічних елементів, а простих речовин — більше, ніж \(400\). Один хімічний елемент може утворити кілька простих речовин.
Явище існування декількох простих речовин, утворених атомами одного хімічного елемента, називається алотропією.
Прості речовини, що складаються з атомів одного хімічного елемента — алотропні модифікації (алотропні видозміни).
Приклад:
хімічний елемент Оксиген утворює прості речовини, що відрізняються складом молекул: кисень O2 і озон O3. Кисень — газ без запаху, він є необхідним живим організмам для дихання. Озон має запах, отруйний.
Хімічний елемент Фосфор утворює молекулярну речовину — білий фосфор P4 і немолекулярну — червоний фосфор P. Ці речовини відрізняються не лише будовою, а й властивостями. Білий фосфор має запах, самозаймається на повітрі. Червоний фосфор без запаху, горить лише при нагріванні.
 
Хімічний елемент Карбон утворює немолекулярні речовини алмаз і графіт. Вони позначаються однаковою формулою — C, але мають різну будову і відрізняються властивостями. Алмаз є прозорою, безбарвною, дуже твердою речовиною. Графіт — непрозорий, темно-сірий, м'який.
 
23-10-2017 22-54-23.jpg
Алмаз і графіт
Хімічний елемент і проста речовина
Назви хімічного елемента і простої речовини у більшості випадків збігаються, тому слід розрізняти ці два поняття.
 
Хімічний елемент — це певний вид атомів. Атоми хімічного елемента можуть входити до складу простих і складних речовин. Можна охарактеризувати поширеність і форми знаходження хімічного елемента в природі, а також властивості його атомів (масу, розміри, будову).
 
Проста речовина — це одна з форм існування хімічного елемента в природі. Проста речовина характеризується певним складом, будовою, фізичними і хімічними властивостями. Її використовують для отримання інших речовин.
 
Приклад:
Хімічний елемент       
Проста речовина
Відносна атомна маса Оксигену дорівнює \(16\)  Кисень погано розчиняється у воді
 Нітроген входить до складу білків
 Азот використовують для отримання аміаку
 Атоми Гідрогену входять до складу молекул води Водень легший за повітря