Теорія:

Розглянемо порядок складання хімічної реакції на прикладі взаємодії складних речовин натрій гідроксиду NaOH і сульфатної кислоти H2SO4, яка протікає з утворенням натрій сульфату Na2SO4 і води H2O.
 
1. У лівій частині рівняння запишемо формули речовин, що вступають в реакцію — вихідних речовин (реагентів):
 
       ліва частина
NaOH+H2SO4=...
вихідні речовини (реагенти)
 
2. У правій частині рівняння запишемо формули речовин, які утворюються у результаті реакції (продуктів реакції):
 
                                         права частина
NaOH+H2SO4= Na2SO4+H2O.
                                         продукти реакції
  
3. Зрівняємо число атомів хімічних елементів за допомогою коефіцієнтів:
 
2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O.
Приклад:
склади рівняння реакції горіння магнію у кисні.
 
1. Mg+O2=
    вихідні речовини
2. Mg+O2= MgIIOII2.
                        продукт реакції
 
3. 2Mg+O2=2MgO.