Теорія:

Хімічне рівняння  — це умовний запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул, знаків «\(+\)» (плюс),  «\(=\)» (дорівнює) і коефіцієнтів.
Коефіцієнти — числа, що стоять перед формулами речовин і показують число частинок даної речовини.
Зверни увагу!
Коефіцієнт «\(1\)» перед формулою речовини не ставиться, але враховується при підрахунку суми коефіцієнтів у рівнянні реакції.
Приклад:
2H2+O2=2H2O — рівняння реакції показує, що з \(2\) молекул водню і \(1\) молекули кисню утворюється \(2\) молекули води.
У хімічних рівняннях над знаком «\(=\)» часто вказують умови протікання реакцій: нагрівання (\(t\)), освітлення (hν), тощо.
Приклад:
Cu(OH)2=tCuO+H2O — розклад купрум гідроксиду на купрум оксид і воду відбувається при нагріванні.
Біля формул продуктів реакції записують знак , якщо речовина виділяється у вигляді газу, або , якщо речовина не розчиняється і випадає у вигляді осаду.
Приклад:
CaCO3+H2SO4=CaSO4+H2O+CO2 — у реакції крейди з сульфатною кислотою виділяється вуглекислий газ.