Теорія:

Чимало хімічних сполук чинять негативний вплив на живі організми. При попаданні в організм вони можуть викликати хімічні опіки, отруєння, серйозні захворювання. Це їдкі речовини — кислоти і луги; токсичні речовини — галогени, чадний газ, білий фосфор, сірководень, нітроген оксиди, метанол, анілін та інші.

Хімічні реакції використовуються для промислового виробництва необхідних людині продуктів — ліків, миючих засобів, синтетичних волокон, пластмас і багатьох інших. Отримувані на хімічних підприємствах сполуки небезпечні для навколишнього середовища і можуть викликати його забруднення.

Будь-яке виробництво має відходи. Вони потрапляють у повітря, воду або грунт і мають негативну дію на живі організми.

Продукти спалювання палива містять оксиди Карбону, Сульфуру та Нітрогену.
Карбон(II) оксид, або чадний газ, відноситься до отруйних речовин і може викликати отруєння. Карбон(IV) оксид, або вуглекислий газ, призводить до «парникового ефекту» і зміни клімату. Оксиди Сульфуру і Нітрогену викликають кислотні дощі.
 
18-12-2017 13-55-22.jpg
 
До забруднення грунту і води призводить неграмотне використання отрутохімікатів і мінеральних добрив. З грунту і води ці речовини по ланцюгах харчування потрапляють в організм людини. Найбільш небезпечними є азотні добрива (нітрати), які можуть викликати важкі отруєння.
 
18-12-2017 13-52-30.jpg
 
Великою проблемою є потрапляння в навколишнє середовище полімерних матеріалів (пластикових пляшок, поліетиленових пакетів та ін.). Полімери розкладаються дуже повільно і є джерелом отруйних виділень.
 
18-12-2017 13-58-48.jpg
 
Метод захисту навколишнього середовища — створення маловідходних і безвідходних технологій. На будь-якому виробництві обов'язково повинно здійснюватися очищення відходів.

Зменшення шкідливого впливу на грунт і воду сільськогосподарського виробництва можливо при переході до екологічного землеробства, тобто використання біологічних способів підвищення родючості грунту і захисту рослин від шкідників.

Використані полімерні матеріали піддаються вторинній переробці і перетворюються у корисні предмети.
 
18-12-2017 14-06-05.jpg
Цех сміттєпереробного заводу