Теорія:

Масова частка розчиненої речовини — це величина, що дорівнює відношенню маси розчиненої речовини до маси розчину.
W(речовини)=m(речовини)m(розчину)
 
З формули випливає:
 
m(речовини)=W(речовини)m(розчину)
 
m(розчину)=m(речовини)W(речовини)
 
Зверни увагу!
Маса розчину дорівнює сумі мас розчиненої речовини і розчинника:
m(розчину)=m(речовини)+m(розчинника)
Формулу для масової частки можна записати наступним чином:
 
W(речовини)=m(речовини)m(речовини)+m(розчинника).
 
Масова частка виражається в частках одиниці (вимірюється від \(0\) до \(1\)) або у відсотках (змінюється від \(0\) до \(100\) %).
 
Формула для обчислення масової частки у відсотках:
 
 W(речовини)=m(речовини)m(розчину)100 %
Приклад:
W(HCl)=0,25 або  W(HCl)=25 %