Теорія:

Розглянемо приклади розрахунків з масовою часткою розчиненої речовини.
Приклад:
у  \(120\) г розчину міститься  \(24\) г натрій хлориду. Визначимо масову частку натрій хлориду у розчині.
Масова частка розчиненої речовини в розчині обчислюється за формулою:
 
W(речовини)=m(речовини)m(розчину)
 
W(NaCl)=m(NaCl)m(розчину)=24120=0,2
 
Відповідь:  W(NaCl)=0,2.
За відомою масою розчину і масовою часткою розчиненої речовини можна визначити масу цієї речовини.
Приклад:
Обчисли масу сульфатної кислоти, яка міститься у \(200\) г розчину з масовою часткою розчиненої речовини, що дорівнює  \(0,64\).
 
Масу розчиненої речовини обчислимо за формулою
 
m(речовини)=w(речовини)m(розчину)
 
m(H2SO4)=W(H2SO4)m(розчину)=0,64200=12,8 (г)
  
Відповідь: m(H2SO4)=12,8 г.
Якщо відома маса розчиненої речовини і його масова частка, можна знайти масу розчину.
Приклад:
У якій масі \(10\)%-го розчину міститься \(6\) г натрій гідроксиду?
 
Переведемо масову частку:
 
W(NaOH)=0,1.
 
Масу розчину обрахуємо за формулою:
 
m(розчину)=m(речовини)W(речовини)
 
m(розчину)=m(NaOH)W(NaOH)=60,1=60 (г)
 
Відповідь: m(розчину)=60 г.