Теорія:

Хімічні властивості основних оксидів
1. Основні оксиди, утворені лужними і лужноземельними металами, взаємодіють з водою, утворюючи розчинні у воді основи — луги. Оксиди інших металів у воді не розчиняються.
Основний оксид + вода → основа
Наприклад, при взаємодії кальцій оксиду з водою, утворюється кальцій гідроксид:
  
CaO+H2O=Ca(OH)2
 
2. Основні оксиди взаємодіють з кислотами, утворюючи сіль і воду.
Основний оксид + кислота → сіль + вода
Наприклад, при взаємодії купрум оксиду з сульфатною кислотою, утворюється купрум сульфат і вода:
  
CuO+H2SO4=CuSO4+H2O
 
3. Основні оксиди можуть взаємодіяти з оксидами, що належать до інших класів, утворюючи солі.
Основний оксид + кислотний оксид → сіль
Наприклад, при взаємодії магній оксиду з карбон(\(IV\)) оксидом (вуглекислим газом), утворюється магній карбонат:
  
MgO+CO2=MgCO3
 
Хімічні властивості кислотних оксидів
1. Кислотні оксиди можуть взаємодіяти з водою, утворюючи кислоти.
Кислотний оксид + вода → кислота
Наприклад, при взаємодії сульфур(\(VI\)) оксиду з водою утворюється сульфатна кислота:
  
SO3+H2O=H2SO4
Зверни увагу!
Силіцій оксид SiO2 з водою не реагує.
2. Кислотні оксиди взаємодіють з лугами, утворюючи сіль і воду.
Кислотний оксид + основа → сіль + вода
Наприклад, при взаємодії сульфур(\(IV\)) оксиду з натрій гідроксидом, утворюється натрій сульфіт і вода:
 
SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O

3. Кислотні оксиди можуть реагувати з основними (та амфотерними) оксидами, утворюючи солі.
Кислотний оксид + основний оксид→ сіль
Наприклад, при взаємодії карбон(\(IV\)) оксиду з кальцій оксидом, утворюється кальцій карбонат:
 
CO2+CaO=CaCO3
 
Хімічні властивості амфотерних оксидів
1. Амфотерні оксиди при взаємодії з кислотою або кислотним оксидом, виявляють властивості, характерні для основних оксидів. Так само, як основні оксиди, вони взаємодіють з кислотами, утворюючи сіль і воду.
 
Наприклад, при взаємодії цинк оксиду з хлоридною кислотою, утворюється цинк хлорид і вода:
 
ZnO+2HCl=ZnCl2+H2O
 
2. Амфотерні оксиди при взаємодії з лугом або з оксидом лужного або лужноземельного металу, проявляють кислотні властивості. При сплаві їх з лугами протікає хімічна реакція, в результаті якої утворюється сіль і вода.
 
Наприклад, при сплаві цинк оксиду з калій гідроксидом, утворюється калій цинкат і вода: 
 
ZnO+2KOH=K2ZnO2+H2O
 
Якщо ж з калій гідроксидом сплавити алюміній оксид, крім води, утворюється калій алюмінат:
 
Al2O3+2KOH=2KAlO2+H2O