Теорія:

Хімічні властивості гідроксидів металів багато в чому залежать від того, до якої групи вони належать — до лугів чи до нерозчинних основ.
Загальні хімічні властивості лугів
1.  Розчини лугів змінюють забарвлення індикаторів.
 
Фактично індикатор реагує на наявність гідроксидних груп, що містяться в розчині будь якого лугу. При цьому протікає хімічна реакція з утворенням нового продукту, ознакою протікання якої є зміна забарвлення речовини.
 
 Зміна забарвлення індикаторів у розчинах лугів
 
Індикатор
Зміна забарвлення індикатора
Лакмус
Фіолетовий лакмус стає синім
lakmus_1.png
Фенолфталеїн
Безбарвний фенолфталеїн стає малиновим
 
ff.png
Універсальний
індикатор
Універсальний індикатор стає синім
 
ui.png
 
2. Луги взаємодіють з кислотами, утворюючи сіль і воду.
Реакції обміну між лугами і кислотами називають реакціями нейтралізації.
Наприклад, при взаємодії натрій гідроксиду з хлоридною кислотою утворюється натрій хлорид і вода:
 
NaOH+HCl=NaCl+H2O.
 
Якщо нейтралізувати кальцій гідроксид нітратною кислотою, утворюється кальцій нітрат і вода:
 
Ca(OH)2+2HNO3=Ca(NO3)2+2H2O.
 
3. Луги взаємодіють з кислотними оксидами, утворюючи сіль і воду.
  
Наприклад, при взаємодії кальцій гідроксиду з карбон(\(IV\)) оксидом (вуглекислим газом), утворюється кальцій карбонат і вода:
 
Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O.
Зверни увагу!
За допомогою цієї хімічної реакції можна довести наявність карбон(\(IV\)) оксиду: при пропусканні вуглекислого газу через вапняну воду (насичений розчин кальцій гідроксиду), розчин мутніє, оскільки випадає осад білого кольору — утворюється нерозчинний кальцій карбонат.
При взаємодії натрій гідроксиду з фосфор(\(V\)) оксидом утворюється натрій ортофосфат і вода:
 
6NaOH+P2O5=2Na3PO4+3H2O.
 
4. Луги можуть взаємодіяти з розчинними у воді солями.  
Зверни увагу!
Реакція обміну між основою і сіллю можлива лише у тому випадку, якщо обидві вихідні речовини є розчинними у воді, а в результаті реакції утворюється хоча б одна нерозчинна речовина (випадає осад).
Наприклад, при взаємодії натрій гідроксиду з купрум(\(II\)) сульфатом утворюється натрій сульфат і купрум(\(II\)) гідроксид, який випадає в осад:
 
2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2.
 
При взаємодії кальцій гідроксиду з натрій карбонатом утворюється кальцій карбонат (осад) і натрій гідроксид:
 
Ca(OH)2+Na2CO3=CaCO3+2NaOH.
 
5. Малорозчинні луги при нагріванні розкладаються на оксид металу і воду.
  
Наприклад, якщо нагріти кальцій гідроксид, утворюється кальцій оксид і водяна пара:
 
Ca(OH)2=t°CaO+H2O.