Теорія:

Вода в природі
 
Вода (гідроген оксид) H2O — найпоширеніша речовина на Землі. Це єдина речовина, яка існує на планеті одночасно в трьох агрегатних станах. Рідка вода покриває \(75\) % земної поверхні річками, озерами, морями і океанами. Велика кількість твердої води у вигляді льоду зосереджена на Північному і Південному полюсах. Газоподібна вода міститься в атмосфері.
 
007rbefc.jpg
Вода у природі
  
Вода входить до складу всіх живих організмів. Наприклад, організм людини містить \(50-80\) % води (в залежності від віку), риби — \(80\) %. У живій клітині вода є середовищем, у якому протікають життєво важливі процеси. Вона бере участь у багатьох біохімічних реакціях (фотосинтез, гідроліз складних органічних речовин). Жоден організм не може обходитися без води.
 
Карбон(\(IV\)) оксид (вуглекислий газ)
  
Найпоширенішим оксидом в атмосфері є вуглекислий газ. Надходження CO2 у повітря відбувається в результаті горіння різних видів палива, пожеж, виверження вулканів, гниття відмерлих решток тварин і рослин, внаслідок дихання живих організмів. Вуглекислий газ є необхідним для процесу фотосинтезу. Накопичення цього газу в повітрі зумовлює парниковий ефект.
Крім карбон(\(IV\)) оксиду, в атмосфері міститься карбон (\(II\)) оксид, нітроген(\(IV\)) оксид, нітроген(\(II\)) оксид, сульфур(\(IV\)) оксид, та деякі інші.
 
Найпоширенішими оксидами в літосфері є кремнезем SiO2 і глинозем Al2O3.
 
Силіцій(\(IV\)) оксид
  
SiO2 є одним з найбільш поширених природніх оксидів. Найчастіше в природі він зустрічається у вигляді піску. Силіцій(\(IV\)) оксид є основою всіх гірських порід. Він має багато кристалічних різновидів: гірський кришталь, кварц, агат, аметист, яшма, хризоліт, сердолік, онікс, котяче око, які завдяки наявності різних домішок оксидів металів, мають різне забарвлення.
 
Алюміній оксид (глинозем)
 
Близько 250 різних природніх мінералів містять Al2O3. Усі сполуки можна умовно поділити на дві групи: первинні мінерали (які утворюються під час кристалізації магми) і вторинні сполуки алюмінію (які утворюються завдяки вивітрюванню в земній корі).
Al2O3 є основою мінерала корунда і його дорогоцінних різновидів: рубіну (оксид алюмінію з хромом), сапфіру (алюміній оксид з домішками Fe+2,Fe+3,Ti). Завдяки високій твердості мінерал корунд використовують для виготовлення шліфувальних кругів.