Теорія:

Число нейтронів в атомі
Ми знаємо, що маса атома визначається масою ядра. Ядро складається з протонів і нейтронів, відносні маси яких дорівнюють \(1\). Маса ядра дорівнює сумі мас протонів і нейтронів. Число протонів визначаємо за порядковим номером елемента.
Число нейтронів в ядрі можна знайти, якщо від відносної атомної маси відняти
порядковий номер елемента.
Приклад:
Флуор — елемент № \(9\). Його відносна атомна маса дорівнює \(19\).
У ядрі атома Флуору — \(9\) протонів і \(19\) \(–\) \(9\) \(=\) \(10\) нейтронів.
 
Рубідій — елемент № \(37\). Його відносна атомна маса дорівнює \(85\).
У ядрі атома Рубідію — \(37\) протонів і \(85\) \(–\) \(37\) \(=\) \(48\) нейтронів.
Нукліди
Вид атомів з певним числом протонів і нейтронів в ядрі називається нуклідом.
Нуклід позначається наступним чином: внизу зліва записується число протонів \(Z\) (порядковий номер), угорі ліворуч вказується масове число \(A\) (сума чисел протонів і нейтронів) — RZA, наприклад: C612Se3479.
 
Для позначення нуклідів використовують і інші способи запису:
 
Карбон — \(12\),      C — \(12\),           C12;
 
Селен — \(79\),          Se — \(79\),          Se79.
 
Ізотопи — нукліди одного і того самого хімічного елемента, які мають різну кількість нейтронів у ядрі, а, отже, різне масове число і різну атомну масу.