Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Ступені окиснення елементів Наведено визначення поняття «ступінь окиснення» і можливі значення ступенів окиснення для металів і неметалів.
2. Визначення ступеня окиснення елемента за формулою речовини Наведено алгоритми визначення ступенів окиснення в бінарних сполуках.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Позитивні і негативні ступені окиснення 1 вид - рецептивний легке 1Б. Треба вибрати хімічні елементи, які у сполуках виявляють лише позитивні, лише негативні або і позитивні, і негативні ступені окиснення. Завдання на запам'ятовування ступенів окиснення елементів.
2. Максимальний ступінь окиснення 1 вид - рецептивний легке 1Б. Треба визначити максимально можливий ступінь окиснення елемента.
3. Елементи з вказаним позитивним ступенем окиснення 1 вид - рецептивний легке 2Б. Необхідно визначити елементи з вказаним позитивним ступенем окиснення.
4. Визначення максимального ступеня окиснення елемента 1 вид - рецептивний легке 2Б. Необхідно визначити максимальний позитивний ступінь окиснення вказаного елемента.
5. Мінімальні негативні ступені окиснення 1 вид - рецептивний легке 1Б. Потрібно визначити мінімальний ступінь окиснення хімічного елемента.
6. Мінімальний негативний ступінь окиснення вказаного елемента 1 вид - рецептивний легке 1Б. Потрібно визначити мінімальний негативний ступінь окиснення вказаного елемента.
7. Елементи з вказаним мінімальним негативним ступенем окиснення 1 вид - рецептивний легке 1Б. Потрібно визначити елемент з вказаним мінімальний негативним ступенем окиснення.
8. Правильні твердження про ступінь окиснення 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання на закріплення теоретичних знань про ступінь окиснення, його можливі значення у металів і неметалів, про правила визначення за періодичною таблицею і формулою речовини.
9. Визнач ступінь окиснення елемента в оксиді 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання на знаходження ступеня окиснення хімічного елемента за формулою оксиду.
10. Визнач ступінь окиснення елемента в галогеніді 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання на знаходження ступеня окиснення хімічного елемента за формулою галогеніда.
11. Ступінь окиснення металу у фосфіді і нітриді 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Завдання на знаходження ступеня окиснення хімічного елемента за формулою фосфіду або нітриду.
12. Назва оксиду за формулою 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно назвати оксид за вказаною формулою.
13. Назва сполуки лужного металу за формулою 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно назвати сполуку лужного металу за вказаною формулою.
14. Формула сполуки лужного металу 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Потрібно написати формулу сполуки лужного металу.
15. Формула бінарної сполуки 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Потрібно написати формулу бінарної сполуки.
16. Визнач масову частку елемента 3 вид - аналіз важке 3Б. Потрібно скласти формулу бінарної сполуки і обчислити масову частку одного з елементів.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Ступінь окиснення» 00:10:00 середнє 11Б. Закріплюються знання теоретичного матеріалу по темі. Відпрацьовується вміння визначати ступінь окиснення елементів за формулою речовини. Удосконалюються навички складання назв і формул бінарних сполук.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Ступінь окиснення» 00:12:00 середнє 11Б. Закріплюються знання теоретичного матеріалу по темі. Удосконалюються навички визначення мінімального і максимального значення ступеня окиснення за періодичною таблицею, навички визначення ступенів окиснення за формулою речовини і складання формул за ступенем окиснення елементів.
2. Перевірна робота з теми «Ступінь окиснення» 00:10:00 середнє 10Б. Перевіряються знання теоретичного матеріалу, вміння визначати можливі значення ступенів окиснення елементів за періодичною таблицею, визначення ступенів окиснення за формулою речовини і складання формул за ступенем окиснення.