Теорія:

Для розуміння процесів виникнення хімічного зв'язку між атомами треба згадати властивості хімічних елементів:
Метали — елементи, атоми яких здатні віддавати електрони. У них низька електронегативність (ЕН).
  
Неметали  — елементи, атоми яких можуть  приймати електрони. У них висока ЕН.  
Розрізняють три види утворення хімічного зв'язку.
  
1. Між атомами металів.
 
ЕН металів низька, вони слабо утримують свої валентні електрони і намагаються від них позбутися. У результаті атоми втрачають електрони і перетворюються на позитивні йони. Електрони стають вільними. Утворюється металічний зв'язок.  
Такий зв'язок утворюється в простих речовинах металах та їх сплавах:  Fe,Al,Cu,Zn.
 
2. Між атомами неметалів и металів.
 
ЕН неметалів висока. Їх атоми намагаються приєднати електрони, яких не вистачає до завершення зовнішнього шару і забирають їх від атомів металів. Атоми металів перетворюються на позитивні йони, а атоми неметалів — на негативні. Виникає йонний зв'язок. 
Йонний зв'язок утворюється в складних речовинах, що складаються з атомів металів і неметалів: NaCl,KI,CaO,BaBr2.
 
3. Між атомами неметалів.
 
Атоми неметалів з однаковою силою намагаються приєднати до себе електрони від іншого атома. У результаті електрони об'єднуються у спільні електронні пари, утворюючи ковалентний зв'язок.
Такий вид зв'язку існує в простих речовинах неметалів та їх сполуках: H2,O2,HCl,H2O.    
Приклад:
1. Визначимо тип хімічного зв'язку в метані CH4.
Метан — складна речовина, складається з атомів двох неметалів. Отже, зв'язок у ньому ковалентний.
 
2.  Визначимо тип хімічного зв'язку в натрій оксиді Na2O. Це складна речовина, що складається з атомів металу і неметалу. Отже, зв'язок у ньому йонний.
 
3.  Визначимо тип хімічного зв'язку в алмазі  C.
Алмаз — проста речовина, утворена атомами неметалу. Отже, зв'язок — ковалентний.