Теорія:

Атоми більшості хімічних елементів не можуть існувати поодинці.
 
Виняток становлять інертні гази, які мають завершені зовнішні рівні:
 
 He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn,Uuo. 
 
Молекули цих елементів є одноатомними.
 
Атоми всіх інших елементів зв'язуються між собою і утворюють різні прості та складні речовини, число атомів в яких може змінюватися від двох до декількох тисяч. Атоми утримуються разом завдяки наявності хімічного зв'язку.
Хімічний зв'язокце взаємодія, яка об'єднує атоми в більш складні системи — молекули або кристали. Причини утворення хімічного зв'язку:
 
1. Нестійкість  атомів з незавершеним  зовнішнім рівнем і прагнення до його заповнення.
 
2.  Прагнення до мінімуму енергії.
За сучасними даними хімічний зв'язок визначається взаємодією позитивно заряджених ядер і негативно заряджених електронів. 
  
Отже, природа хімічного зв'язку є електростатичною.
  
У вільному атомі електрони притягуються лише до ядра власного атома.                           
 
Коли два атоми наближаються один до одного, між їх ядрами та електронами починають діяти сили відштовхування.
 
Проте, з'являються також сили притягування між ядром одного атома і електронами іншого.       
                                                                                                            
Сили відштовхування врівноважуються силами притягування і атоми утримуються разом. Таким чином виникає хімічний зв'язок.
а.jpg
Енергія створеної системи (молекули, кристала) нижче суми енергій вихідних атомів.
При утворенні хімічного зв'язку енергія завжди виділяється.
При утворенні зв'язку відбувається заповнення зовнішніх енергетичних рівнів. Атоми набувають електронну будову найближчого інертного газу.
 
Для цього атоми неметалів приєднують електрони, щоб на зовнішньому рівні стало два (у водня) або вісім електронів(у всіх інших елементів).
Приклад:
В атомі Сульфуру на зовнішньому шарі знаходиться шість електронів: S16 \(2е\), \(8е\), \(6е.\)
До стабільного стану йому необхідно прийняти \(два\) електрони.
Отже, отримується будова інертного газу Аргону   \(2е\), \(8е\), \(8е\).
В атомі Карбону на зовнішньому шарі знаходиться шість електронів: C6 \(2е\), \(6е\).
До стабільного стану йому необхідно прийняти чотири електрони.
Отримується будова інертного газу Неону   \(2е\), \(8е\).
 
Зверни увагу!
Атоми металів віддають свої зовнішні електрони. При цьому зовнішнім стає заповнений рівень перед зовнішнім.
Приклад:
В атомі Літію на зовнішньому шарі знаходиться один електрон: Li3 \(2е, 1е.\)
До стабільного стану йому необхідно позбутися одного електрона.
Отримується будова інертного газу Гелію\(2е\). 
В атомі Кальцію на зовнішньому шарі знаходиться два електрони: Ca20 \(2е, 8е, 8е, 2е\).
До стабільного стану йому необхідно віддати два електрони.
Отримується будова інертного газу Криптону \(2е, 8е, 8е\).