Теорія:

Реакцію заміщення можно представити у вигляді загальної схеми:
 
 C+AB=CB+A,
 
де \(A\), \(B\), \(C\) — умовні позначення складових частин речовин.
 
Суть реакції полягає у тому, що атоми простої речовини «\(C\)» заміщують атоми речовини «\(A\)» у складній речовині «\(A\)\(B\)». При цьому утворюється нова складна речовина «\(CB\)» і нова проста речовина «\(A\)».
 
Розглянемо це на конкретних прикладах.
  • При взаємодії цинку з хлоридною кислотою атоми Цинку заміщують атоми Гідрогену хлоридної кислоти. При цьому утворюються цинк хлорид і водень:
Zn+2HCl=ZnCl2+H2.
  • При взаємодії заліза з розчином купрум(\(II\)) сульфату, атоми Феруму заміщують атоми Купруму. При цьому утворюється мідь і розчин ферум(\(II\)) сульфату:
Fe+CuSO4=Cu+FeSO4.
  • При взаємодії ферум(\(III\)) оксиду з алюмінієм, утворюються алюміній оксид і залізо:
Fe2O3+2Al=t°Al2O3+2Fe.
 
У розглянутих випадках з одної складної речовини і одної простої речовини у результаті реакцій утворилися дві нові речовини —одна складна і одна проста.
 
При цьому атоми простої речовини заміщають атоми одного з хімічних елементів у складній речовині.
Реакції заміщення — це реакції, у результаті яких атоми простої речовини заміщають атоми одного з хімічних елементів у складній речовині.