Теорія:

Реакцію обміну можна уявити у вигляді загальної схеми:
 
AB+CD=AD+CB,
 
де \(A\), \(B\), \(C\), \(D\) — умовні позначення складових частин речовин.
 
Суть реакції обміну полягає в тому, що дві складні речовини обмінюються одна з одною своїми складовими частинами.
 
Розглянемо приклади реакцій обміну.
  • При взаємодії аргентум нітрату з хлоридною кислотою сіль і кислота обмінюються своїми кислотними залишками, і утворюються аргентум хлорид і розчин нітратної кислоти:
AgNO3+HCl=AgCl+HNO3.
  • При взаємодії розчину натрій гідроксиду з розчином купрум(\(II\)) сульфату речовини обмінюються йонами металів, і утворюються натрій сульфат і купрум(\(II\)) гідроксид:
2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2+Na2SO4.
  • При взаємодії кислот з лугами утворюються сіль і вода.
Приклад:
NaOH+HCl=NaCl+H2O.
У розглянутих випадках з двох складних речовин у результаті реакцій утворилися дві нові складні речовини.
Реакції обміну — це реакції, у результаті яких дві складні речовини обмінюються своїми складовими частинами.