Теорія:

Атоми з мінімальними значеннями ступенів окиснення можуть бути тільки відновниками.

Атоми з максимальними значеннями ступенів окиснення можуть бути тільки окисниками.
 
Атоми з проміжними значеннями ступенів окиснення можуть бути і окисниками, і відновниками.
Приклад:
атоми Сульфуру зі ступенем окиснення \(–2\) в окисно-відновних реакціях завжди є відновниками (H2S).
Атоми Сульфуру зі ступенем окиснення \(+6\) можуть бути лише окисниками (H2SO4).
Якщо ступінь окиснення Сульфуру \(+4\), то його атоми можуть проявляти як окисні, так і відновні властивості (SO2).
 Найважливіші відновники:
 • метали;
 • водень H2;
 • вугілля C;
 • Карбон(\(II\)) оксид CO;
 • гідроген сульфід (сірководень) H2S, сульфіди K2S;
 • сполуки Гідрогену з галогенами HI, HBr;
 • амоніак NH3.
Найважливіші окисники:
 • галогени F2, Cl2;
 • кисень O2, озон O3;
 • сполуки Мангану KMnO4;
 • нітратна кислота HNO3, та її солі KNO3;
 • концентрована сульфатна кислота H2SO4;
 • йони металів.