Теорія:

Для того щоб визначити, чи є реакція окисно-відновною, потрібно:
  • вказати ступінь окиснення усіх елементів у вихідних речовинах і продуктах реакції;
  • порівняти ступені окиснення кожного елемента у вихідних речовинах і у продуктах.
Приклад:
визначимо, чи є реакція окисно-відновною:
 
H2O+SO2=H2SO3.
 
Розставимо ступені окиснення:
 
H+12O2+S+4O22=H+12S+4O23.
 
Жоден з елементів не змінив ступінь окиснення. Отже, реакція не відноситься до окисно-відновних.
 
Розглянемо реакцію цинку з соляною кислотою:
 
Zn+2HCl=ZnCl2+H2.
 
Вкажемо ступені окиснення:
 
Zn0+2H+1Cl1=Zn+2Cl12+H02.
 
Змінилися ступені окиснення Цинку і Гідрогену, отже, реакція є окисно-відновною.
Знайдемо у реакції взаємодії цинку з хлоридною кислотою окисник і відновник, визначимо процеси відновлення і окиснення і число електронів, яке переміщається від відновника до окисника.
Приклад:
Складемо схеми окиснення і відновлення:
 
Zn02eZn+2 — окиснення;
відновник
 
2H+1+2eH02 — відновлення.
окисник
Електрони в реакціях не зникають і не з'являються. Тому число електронів, які віддає відновник, завжди дорівнює числу електронів, які приймає окисник. У реакції атом Цинку віддає \(2\) електрони двом атомам Гідрогену:
 
21-09-2017 15-54-13.jpg