Теорія:

Фізичні властивості алканів
З ростом числа атомів Карбону в гомологічному ряду алканів зростають:
  • температури кипіння;
  • температури плавлення;
  • густина.
Метан, етан, пропан і бутан є безбарвними газами, що не мають запаху.

Пентан і наступні алкани — безбарвні рідини з характерним запахом.

Алкани з великим числом атомів Карбону (\(> 15\)) — тверді легкоплавкі речовини без запаху.
 
Усі алкани практично не розчиняються у воді.
Хімічні властивості алканів
1. Реакції заміщення.
 
Алкани реагують при освітленні з галогенами (хлором і бромом). При цьому поступово відбувається заміщення атомів Гідрогену в молекулі алкана на атоми галогену:
 
C2H6+Cl2hνC2H5Clхлороетан+HCl;C2H5Cl+Cl2hνC2H4Cl2дихлороетан+HCl;C2H4Cl2+Cl2hνC2H3Cl3трихлороетан+HCl;тощо.
  
2. Реакції  дегідрування.
  
При нагріванні усі алкани здатні розкладатися з відщепленням водню:
 
C2H6t°C2H4+H2.
 
3. Реакції розкладу.
 
При сильному нагріванні алкани розкладаються на вугілля і водень:
 
C2H6t°2C+3H2.
 
4. Реакція горіння.
 
Усі алкани горять. При цьому утворюються вуглекислий газ і вода, та виділяється велика кількість тепла:
 
C3H8+5O23CO2+4H2O.
Поширення у природі і застосування алканів
Газоподібні алкани (метан — бутан) входять до складу природного газу. Рідкі і тверді алкани містяться в нафті.
 
Застосування алканів базується на їх властивостях.
 
Виділення великої кількості теплоти дозволяє використовувати насичені вуглеводні як паливо.

Здатність вступати у хімічні реакції дає можливість застосовувати алкани як сировину для виробництва різноманітних органічних речовин.