Теорія:

Насичені вуглеводні — сполуки Карбону з Гідрогеном, у молекулах яких усі зв'язки є одинарними.
Найпростішу будову серед алканів має метан. Його формула — CH4.
Етан має склад C2H6 і будову CH3CH3. Його структурну формулу можна зобразити наступним чином:
 
17-02-2017 19-17-47.png
 
Пропан: C3H8,   CH3CH2CH3,
 
15-02-2017 19-41-32.png
 
Бутан: C4H10,   CH3CH2CH2CH3,
 
 23-02-2017 18-55-22.png
 
Сусідні вуглеводні відрізняються один від одного на групу атомів  CH2,  яка називається гомологічною різницею.
 
Такі речовини є гомологами, а ряд гомологів — гомологічним рядом.
Для алканів склад будь-якого члена гомологічного ряду можна вивести із загальної формули CnH2n+2, де n — число атомів Карбону у молекулі.
Складемо формули наступних гомологів метану:
 
C5H12   пентан;
 
C6H14   гексан;
 
C7H16   гептан;
 
C8H18   октан;
 
C9H20   нонан;
 
C10H22  декан.
 
Структурні формули показують порядок сполучення атомів, але не зовсім правильно відображають будову молекул алканів. Молекули алканів є об'ємними.
 
Встановлено, що молекула метану має тетраедричну будову: атом Карбону міститься у центрі тетраедра, а атоми Гідрогену — у вершинах тетраедра. Кути між усіма зв'язками є однаковими і рівні \(109\)°.
 
У молекулах гомологів метану всі зв'язки є під кутом \(109\)°, тому атоми Карбону розташовуються зигзагоподібно.
 
23-02-2017 18-58-52.png