Методична рекомендація:

Методичні вказівки

Номер Назва Опис
1. Методична рекомендація

Теорія

Номер Назва Опис
1. Aміни і амінокислоти Викладено матеріал про будову і склад амінів та амінокислот.
2. Будова білків Викладено матеріал про склад і будову молекул білків. Охарактеризована первинна структура білка, наведені ілюстрації первинної, вторинної, третинної і четвертинної структур.
3. Властивості і функції білків Охарактеризовані фізичні і хімічні властивості білків.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Функції білків 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запровонованих варіантів необхідно вибрати правильне твердження про функції білків.
2. Порівняння білків і жирів 3 вид - аналіз середнє 2Б. Потрібно вибрати риси подібності або відмінності білків і жирів.
3. Елементи в амінокислотах 1 вид - рецептивний легке 1Б. Потрібно визначити елементи, що входять до складу амінокислот.
4. Формула амінокислоти 1 вид - рецептивний легке 2Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати формулу амінокислоти.
5. Функціональні групи у амінокислоті 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати формули функціональних груп амінокислоти.
6. Фізичні властивості амінокислоти 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Потрібно вибрати характеристику фізичних властивостей амінокислоти.
7. Визначення маси указаної кількості аміноетанової кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Потрібно визначити масу указаної кількості речовини аміноетанової кислоти.
8. Визначення кількості речовини указаної маси амінокислоти 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно визначити кількість речовини указаної маси амінокислоти.
9. Масова частка елементів у амінокислоті 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно визначити масову частку зазначеного елемента у амінокислоті.
10. Маса атомів Карбону в указаній порції амінокислоти 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно обчислити масу атомів Карбону, які містяться в указаній порції амінокислоти.
11. Об'єм водню у порції амінокислоти 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обчислити об'єм водню, який містить таку саму кількість атомів Гідрогену, що і в указаній порції амінокислоти.
12. Взаємодія амінокислоти з лугом 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії амінокислоти з лугом.
13. Визначення маси амінокислоти за відомою масою солі у реакції з лугом 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно визначити масу амінокислоти, яка витратиться на утворення солі указаної маси.
14. Визначення маси харчових продуктів 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно обчислити масу продукту, який потрібно спожити для забезпечення потреб організму у білках.

Додаткові завдання (приховані від учнів)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Маса амінокислоти за указаною масою атомів Карбону Інший середнє 1Б. Необхідно обчислити масу аміноетанової кислоти за відомою масою атомів Карбону, що міститься у ній.
2. Об'єм кисню, що відповідає кількості у аміноетановій кислоті Інший середнє 2Б. Необхідно обчислити об'єм кисню, який буде містити таку саму кількість атомів Оксигену, що і в указаній порції аміноетанової кислоти.
3. Маса солі у реакції амінокислоти з лугом Інший середнє 2Б. Необхідно визначити масу солі, яка утвориться у релузльтаті взаємодії розчину амінокислоти з лугом.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування по темі «Нітрогеновмісні органічні сполуки» 00:30:00 середнє 9Б. Тренуються вміння обирати формули нітрогеновмісних сполук. Відпрацьовується вміння проводити розрахуноки за рівняннями хімічних реакцій.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота по темі «Нітрогеновмісні органічні сполуки» 00:30:00 середнє 11Б. Відпрацьовуються знання основних понять теми. Тренуються вміння обирати формули нітрогеновмісних сполук. Відпрацьовується вміння проводити розрахуноки за рівняннями хімічних реакцій.
2. Перевірна робота по темі «Нітрогеновмісні органічні сполуки» 00:30:00 середнє 8Б. Перевіряється знання основних понять теми, вміння проводити розрахуноки за рівняннями хімічних реакцій.