Теорія:

Багато хімічних реакцій протікають у водних розчинах. Якщо в цих реакціях беруть участь електроліти, то потрібно враховувати, що ці речовини знаходяться у водному розчині у дисоційованому стані, тобто у вигляді йонів (сильні електроліти) або частково у вигляді йонів (слабкі електроліти).
Таким чином, реакції між водними розчинами електролітів — це реакції, у яких беруть участь йони. Тому такі реакції називаються йонними реакціями.
Хімічні реакції між йонами називають йонними реакціями.
Йонні реакції можливі лише у тому випадку, якщо між йонами відбувається хімічна взаємодія, тобто будь-які йони одного електроліту і будь-які йони іншого електроліту зв'язуються один з одним і утворюють:
• нерозчинну речовину, що випадає у вигляді осаду;
• газоподібну речовину;
• молекули малодисоційованної речовини (слабкого електроліту).
Рівняння йонних реакціїй називають йонними рівняннями.
При складанні йонних рівнянь формули малодисоційованних, нерозчинних і газоподібних речовин записують у молекулярному вигляді.
Якщо речовина випадає в осад, то поряд з його формулою ставлять стрілку, спрямовану донизу ().
Якщо під час реакції виділяється газоподібна речовина, то поряд з формулою ставлять стрілку, спрямовану догори ().