Теорія:

Розглянемо перший випадок, коли реакції йонного обміну протікають до кінця:
йони зв'язуються і утворюють нерозчинну речовину, яка випадає в осад.
Змішаємо розчини натрій сульфату і барій хлориду (див. рисунок).
 
сульфат бария.jpg
 
В результаті хімічної реакції випаде білий осад барій сульфату.
  • Молекулярне рівняння реакції виглядає наступним чином:
Na2SO4+BaCl2=BaSO4+2NaCl.
 
Перепишемо це рівняння, зобразивши сильні електроліти у вигляді йонів, а нерозчинну речовину, що вийде зі сфери реакції — у молекулярному вигляді.
 
  • Рівняння, що отримали — повне йонне рівняння реакції:
2Na++SO42+Ba2++2Cl=BaSO4+2Na++2Cl.
 
  • Якщо виключити з обох частин рівності однакові йони, які не беруть участі у реакції, то вийде скорочене йонне рівняння реакції:
Ba2++SO42=BaSO4.
 
Скорочене йонне рівняння показує, що суть реакції зводиться до взаємодії йонів Барію Ba2+ і сульфат-іонів SO42, у результаті чого утворюється осад барій сульфату BaSO4.
Скорочене йонне рівняння характеризує сутність реакції, показує, які йони реагують між собою, і яку речовину вони утворюють у результаті йонної реакції.
При цьому неважливо, до складу яких речовин-електролітів входили ці йони до реакції. Це могли бути розчини сульфатної кислоти і барій нітрату, або амоній сульфату і барій хлориду, тощо. Скорочене йонне рівняння реакцій цих пар речовин матиме вигляд:
 
Ba2++SO42=BaSO4.
 
Таким чином, якщо у будь-яких водних розчинах електролітів містяться йони Барію і сульфат-іони, то вони завжди взаємодіють між собою, утворюючи білий осад барій сульфату.
Реакції, за допомогою яких можна виявити певний вид йонів (речовин) називаються якісними реакціями.