Теорія:

Здатність речовин розчинятися у будь-якому розчиннику називається розчинністю.
З життєвого досвіду вам відомо, що розчинність речовин не є безмежною.
За ступенем розчинності речовини можна розділити на:
  • практично нерозчинні (аргентум хлорид — \(0,0015\) г/л);
  • малорозчинні (гіпс — \(2\) г/л);
  • добре розчинні (цукор — \(2000\) г/л).
  Розчинність кислот, основ і солей можна визначити, користуючись таблицею розчинності на форзаці підручника хімії.
  Розчинність більшості твердих речовин (за винятком небагатьох, наприклад, гіпсу, вапна) з підвищенням температури зростає.
Коефіцієнт розчинності — це відношення маси речовини, яка утворює насичений розчин за данної температури, до об'єму розчинника.
Розчинність залежить від природи розчинника і розчиненої речовини, їх агрегатного стану, температури і тиску (для газів).
Тиск практично не впливає на розчинність твердих речовин і рідин.
Розчинність газів буває різною. Деякі гази (водень, інертні гази) є малорозчинними у воді. Інші гази (амоніак, гідроген хлорид) — добре розчинні.
Розчинність газів зростає при зниженні температури і підвищення тиску.
Основний вплив на розчинення рідин має природа розчиненої речовини і розчинника.
З часів алхімії відомо «золоте правило» — подібне розчиняється у подібному. Так, у полярних розчинниках (вода та інші) добре розчиняються речовини з йонним і ковалентним полярним зв'язками (кислоти, солі, луги). У неполярних розчинниках, як правило, розчиняються речовини з неполярной зв'язком (водень, сірка, вуглець та інші).
Приклад:
Бензин погано розчиняється у воді, але добре — в органічних розчинниках.