Теорія:

Розчинена речовина може бути у газоподібному стані, рідкому або твердому. Сам розчин може перебувати у будь-якому агрегатному стані.
Агрегатний стан розчину є таким самим, як і агрегатний стан розчинника.
Розчинність речовини \(S\) — це здатність речовини розчинятись у воді або будь якому іншому розчиннику.
Розчинність визначається масою речовини, яка може розчинитись у 100 г розчинника.
Концентрація — кількість розчиненої речовини в одиниці маси або об'єму розчину.
Розчин може бути ненасиченим, насиченим і перенасиченим:
  •  насичений розчин — це розчин, у якому за певної температури дана речовина більше не розчиняється;
  • ненасичений розчин — це розчин, у якому за певної температури дана речовина ще може розчинятися;
  • пересичений розчин — це розчин, у якому концентрація розчиненої речовини більша, ніж у насичених.
Приклад:
Якщо розчиняти у воді калій хлорид KCl, то при кімнатній температурі (20 °С) може розчинитися лише 34,4 г солі у 100 г води; скільки б ні перемішували розчин із залишком солі, що не розчинилася, більше солі не розчиниться — розчин буде насичений цією сіллю при даній температурі.
Якщо ж при цій температурі у 100 г води розчинити менше калій хлориду, ніж 34,4 г, то розчин буде ненасиченим.
При охолодженні насиченого розчину виникає надлишок розчиненої речовини; якщо вона не випаде в осад, то утворюється пересичений розчин.
З деяких речовин порівняно легко отримати пересичені розчини. До них відносяться, наприклад, кристалогідрати — глауберова сіль і мідний купорос.
 
Пересичений розчин є нестабільним. При незначному струшуванні або додавання кристалика солі надлишок розчиненої речовини починає кристалізуватися.
 
картинка розчин.jpg
  
Усі речовини умовно можна поділити на розчинні, малорозчинні і нерозчинні:
  • якщо у \(100\) г води розчиняється менше, ніж \(0,001\) г речовини, таку речовину вважають нерозчинною (у «Таблиці розчинності» позначається літерою «н»);
  • якщо розчинність речовини від \(0,001\) г до \(1\) г, таку речовину вважають малорозчинною («м»);
  • якщо розчинність речовини більше \(1\) г, таку речовину вважають розчинною («р»).
Схема розчинення речовин.jpg
Схема класифікації речовин за розчинністю